ANNONS FRÅN TELEDYNE FLIR

En brand behöver inte uppstå

Petter Sundin, produktchef inom området Automation på Teledyne FLIR.

Om en brand väl har uppstått, är det ofta för sent att förhindra skador som leder till förödande konsekvenser. I många fall kan man minimera riskerna för att det ska ske och på så sätt undvika krisen innan den är ett faktum.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Bland mätverktyg, sensorer och tekniska sensationer befinner sig ett stort antal personer som verkar i det tysta, för att förebygga bränder och säkerställa en mer hållbar värld. En av dessa är Petter Sundin, produktchef inom området Automation på Teledyne FLIR. I hans dagliga uppgifter ingår det att förebygga bränder genom att detektera ökade temperaturer med hjälp av värmekameror.

– I de flesta branscher är man bekant med uttrycket ”släcka bränder”. När vi använder oss av det pratar vi om faktiska eldsvådor, säger han skämtsamt och byter därefter till ett mer allvarsamt tonläge:

– Överallt där bränder riskerar att uppstå, bör man vidta förebyggande åtgärder så smidigt som möjligt. Våra produkter används i allt från enskilda verksamheter och stora industrier, till forskning och räddningstjänster, säger Petter Sundin.

Att förebygga så smidigt som möjligt

Vissa platser kan vara extra brandkänsliga. På sådana ställen kan en värmekameras funktion enligt Petter Sundin vara avgörande för att förhindra uppkomsten av brand. Exempel på särskilt brandkänsliga platser är avfallsanläggningar.

– När det sker så kallade exoterma reaktioner – alltså exempelvis att det material som ligger samlat på hög förmultnar, ökar temperaturen i materian och risk för brand uppstår. Våra kameror mäter temperaturen på allt de ser, vilket gör att man kan detektera fel utan att behöva vara nära och känna lukten av rök, säger han.

Läs mer om hur kameratekniken fungerar här

Vänta inte på att branden ska uppstå

Enligt Petter Sundin vet inte alla att den förebyggande tekniken redan existerar. Det leder till att alltför många bränder inte hinner stoppas i tid.

– Mitt arbete handlar om att förebygga kriser. Därför är det viktigt för oss att nå ut med den här informationen. Då kan vi hjälpa fler att ta det säkra före det osäkra, säger han och fortsätter:

– Vissa har kopplat sina kameror till sms eller mail-tjänster, andra har gjort att de larmar brandkåren direkt och en del att de aktiverar vattenkanoner på plats.

Minimera risker under energiomställningen

Även om avfallsanläggningar utgör ett bra exempel på vilken typ av områden som Teledyne FLIR:s värmekameror kan göra stor nytta för, går tekniken att applicera på alla områden där det finns risk för bränder. Ett sådant är batteritillverkning.

– Nu när energiomställningen innebär stora förändringar för hur vi lagrar el och tillverkar batterier, är det viktigt att se till att batterierna inte blir för varma. Inte minst när elektrifieringen kräver att vi går den hållbart till mötes. Våra kameror säkerställer att exempelvis bilbatterier håller hög kvalitet under tillverkning, användning och lagring, säger Petter Sundin och fortsätter:

– Vår teknik gör det möjligt att upptäcka fel tidigt. Vi vill kunna hjälpa så många som möjligt att arbeta riskförebyggande, så det vore fint att se fler få upp ögonen för den, avslutar Petter Sundin.

Ta reda på mer om hur den förebyggande tekniken kan appliceras här

FAKTA

Teledyne FLIR är ett globalt bolag, världsledande inom bland annat värmekameror för industriellt bruk. Bolaget står för tillverkning, design, framtagande och distribution av olika produkter inom infraröd teknologi. Tekniken går att finna inom alla områden från kommers och industri, till myndighet och räddningstjänster. Visionen är att främja ett säkert samhälle och en välmående befolkning, samtidigt som man arbetar för energi- och tidseffektiva lösningar. 

Besök Teledyne FLIR:s hemsida här