ANNONS

De erbjuder materialanalys i världsklass

Daniel Primetzhofer, Tandemlaboratoriets föreståndare.
Daniel Primetzhofer, Tandemlaboratoriets föreståndare.

Tandemlaboratoriet är Nordens största forskningsinfrastruktur för jonstrålebaserad analys och modifiering av material. Instrumenteringen möjliggör världsledande verksamhet inom allt från medicin till materialteknik.

Publicerad

Materialanalys är ett högt profilerat, strategiskt forskningsområde vid Uppsala universitet, och i frontlinjen återfinns Tandemlaboratoriet (som även går under namnet Acceleratorbaserat Jonteknologiskt Centrum). Laboratoriet är en nationell forskningsinfrastruktur, med både nationella och internationella samarbetspartners.

– Här bedrivs världsledande verksamhet inom jonstråleteknologi och jonstrålebaserad materialanalys. Vi är störst i Norden inom vårt gebit och har en mycket bred spetskompetens samt den senaste utrustningen. Det finns få laboratorium i världen som matchar oss, säger Daniel Primetzhofer, laboratoriets föreståndare och tillägger: 

– Vissa av våra tekniker kan leverera information på nanometernivå om ett materials kemiska sammansättningar – utan att förstöra det. Våra metoder har en unik förmåga att spåra även lätta grundämnen som väte eller litium vilket ger oss möjlighet att analysera exempelvis materialsystem som används för smarta fönster eller vätelagring. Resultaten kan sedan utnyttjas för att förbättra materialen.

Pågående forskning  som bedrivs på Tandemlaboratoriet

Mångsidig teknik och korta ledtider

Med hjälp av acceleratormasspektrometri (en väldigt mångsidig jonstrålebaserad teknik) bestäms vid laboratoriet kol 14 innehållet i biologiska prover. Det ger möjligheten att datera humanvävnad och tekniken appliceras även framgångsrikt inom biologi, arkeologi och geologi.

Laboratoriets användare består av forskargrupper, nationella och internationella industriföretag, startup-företag, myndigheter och till och med privatpersoner. Det bedrivs såväl forsknings- som uppdragsprojekt tillsammans med industrin inom en rad olika områden.

– Tack vare vår infrastrukturs storlek kan vi erbjuda korta ledtider. Från en första kontakt till dess att mätningen blir utförd sker i goda fall på mindre än tre veckor. Det är ytterligare en anledning till varför våra tjänster årligen efterfrågas av hundratals användare, säger Daniel Primetzhofer.

Ta en rundtur kring en av Tandemlaboratoriets maskiner

De möter framtidens krav

Tandemlaboratoriet grundades redan 1968 och under de senaste åren har deras utveckling accelererat. I dag tillhandahåller de fyra partikelacceleratorer för icke destruktiv materialanalys på nanometernivå, jonbestrålningar och masspektrometri, och bygger just nu ett femte system.

– Vårt huvudfokus är att möta framtidens krav från så väl forskning som näringsliv och myndigheter. Vi utvecklar vår infrastruktur kontinuerligt med stöd från både Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning, vilket innebär att vi ständigt ligger i absoluta framkant, avslutar Daniel Primetzhofer.

Annonsinformation:

Tandemlaboratoriet är en särskild inrättning inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet och en nationell infrastruktur. De bedriver avancerad jonstrålebaserad materialanalys och materialmodifiering inom vitt skilda fält, från grundläggande naturvetenskaplig forskning till praktiska tillämpningar för industri och samhälle. Laboratoriet är en nationell infrastruktur som stöds av VR-RFI och SSF. Läs mer här!

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till brandarena@nyteknikgroup.se.