ANNONS FRÅN AQ GROUP

AQ växer inom elektromobilitet för fordon

Efter flera framgångsrika samarbeten har AQ Group siktet inställt på att använda kunnandet inom tillverkning av komponenter och system för att växa mot fordonsmarknaden.

Publicerad Uppdaterad

AQ Group har lång erfarenhet av att konstruera, tillverka och montera komponenter och system som levereras till krävande industrikunder världen över. Inom koncernen finns specialistkompetens runt elektromekanik och erfarenhet av att leverera till fordonsindustrin. Nu ser AQ möjligheten att växa genom att använda dessa specialistkunskaper:

- Vi är starka inom design och tillverkning av induktiva komponenter. Vi är exempelvis världsledande inom induktiva komponenter som levereras till tåg-industrin. Det är en krävande miljö med avseende på skak och vibration, miljöpåkänning och med höga krav på livslängd. Det svarar bra mot de krav som finns inom fordonsindustrin, berättar Niklas Ericsson, Affärsområdeschef för induktiva komponenter hos AQ Group.

Att AQ Group har närmat sig fordonsindustrin är ingen slump. Kundernas önskemål har varit drivande och flera framgångsrika projekt kan nu summeras:

- Vi intensifierade arbetet inom elektromobilitet när vi kom i kontakt med en ledande leverantör av bussar. De behövde hjälp med att ta fram en design och att tillverka strömavtagare och vi var på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det resulterade i att vi i dag tillverkar kompletta system för kundens räkning. Det var en ögonöppnare för oss och våra kunder gällande vad vi kan göra - både inom tunga fordon och personbilar, säger Erik Olsson, platschef vid AQ Engineering. 

Utöver bussar har AQ Group levererat avancerade produkter för användning i professionella fordon i gruvindustrin. De olika projekten har gett mersmak och visat marknaden att koncernen är väl lämpad som leverantör inom elektromekanik:

- Vi kan konstruera och tillverka allting som har med exempelvis batteri och laddning att göra, som tillverkning av laddhandsken för laddning mellan fordon och station. Vi har även stor kapacitet inom kablage och vi kan göra kopplingar till batteri med kopparskenor. AQ Group är i dag en systemleverantör med ett helhetsgrepp. Det innebär att vi är med och designar samt testar produkter och tillverkar nästan alla ingående komponenter inom elektromobilitet, säger Erik Olsson.

Niklas Ericsson tillägger:

- Vi kan mer eller mindre göra det mesta som sitter mellan nätet och bilen. Det är klart att det finns andra krav på fordonsmarknaden än i övriga industrin, men redan i dag arbetar vi mot världsledande och väldigt krävande kunder och det är något som vi trivs med.

Flera av AQ:s kunder är ledande inom lösningar för elektromobilitet och AQ Group spår att området kommer att fortsätta växa. Det kommer också innebära tillväxt för bolaget. Nästa steg blir att öka närvaron utanför industri-segmentet: 

- Vi kan dra stor nytta av vår breda kompetens som finns inom AQ Group. Egentligen jobbar vi med alla ingående produkter inom elektromobilitet redan i dag. Den enda skillnaden är att vi i dagsläget har mycket fokus på industri och därigenom lite andra komponentstorlekar och spänningar, men i övrigt är det samma funktioner som används i personbilar. Marknadens förutsättningar är att vi går mer och mer mot elektromobilitet. Givetvis vill vi också vara en del av den utvecklingen så tidigt som möjligt, avslutar Erik Olsson.

Fakta:

AQ Group är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder. Den samlade kunskapen inom koncernen tillsammans med global närvaro erbjuder unika fördelar för kunder runt om i världen. Kvalitet är alltid centralt i allt vi är engagerade i och något som vi ständigt arbetar med att utveckla. I vår värld går kvalitet och effektivitet hand i hand.