ANNONS FRÅN MAINTENANCE SUMMIT

5g – den nya tidens kommunikationsteknologi

Erik Josefsson, Vice President Head of Advanced Industries Technologies & New Businesses vid Ericsson.

Den nya automationstekniken, automatiserade processer och behovet av hög bandbredd, kvalitet och en säker uppkoppling ökar på såväl konsumentsidan som inom industrin.

Publicerad Uppdaterad

Mobil datatrafik förväntas inom en snar framtid öka fem gånger så mycket som dagens nivåer. 5g-teknologin innebär att större mängder data kommer att kunna överföras snabbare och säkrare samt att det finns utrymme att kunna hantera fler uppkopplingar på samma gång. Med siktet på att nu sätta en global standard innebär det här en ny industriell revolution.

Digitaliseringen och automatiseringen av industrin innebär att det just nu pågår ett enormt förändringsarbete i hur man arbetar idag, samt förberedelser för hur man kommer att arbeta i framtiden. Ett modernt och digitaliserat arbete kommer inte bara underlätta och effektivisera verksamheter, utan även spara kostnader. Det nya 5g-nätet har en stor del i detta arbete och innebär att stora mängder data kommer att kunna hanteras och analyseras i realtid utan några fördröjningar. Där ett hemmanätverk idag ligger runt hastigheter på 100 Mbit/s kommer man med 5g kunna leverera 2Gbit och i framtiden 20 Gbit per sekund. Fler självstyrande fordon och möjlighet att styra stora maskiner och komplexa arbetsmoment utan att ens behöva vara på samma kontinent kommer kunna bli en verklighet med denna nya teknologi.

Säkerheten kring trådlösa nätverk har länge varit en av anledningarna till att industrier och företag fortfarande förlitar sig på kabel och fiberdragning. WiFi, Bluetooth och andra trådlösa nätverk har säkerhetsrisker som innebär att man i praktiken skulle kunna slå ut en hel maskinpark. Med 5g teknologin arbetar man inom kontrollerande spektrum så för att hacka sig in i systemet kommer man behöva gå in i den fysiska maskinen för att slå ut den.

Under konferenssatsningen Maintenance Summit som pågår under Underhållsmässan 2020, kommer dessa frågor lyftas ytterligare. En av talarna på konferensen är Erik Josefsson, Vice President Head of Advanced Industries Technologies & New Businesses vid Ericsson.

- Ericsson beräknar att inom en snar framtid kommer det finnas minst en uppkopplad sak eller maskin per kvadratmeter i en fabrik. Visionen att en uppkopplad industri ska bli mer flexibel och effektiv kan, i och med detta, i värsta fall bli precis det motsatta med ett stort kabeltrassel om teknologin inte kan backa upp det. 5G blir därför ett naturligt led i det arbetet för att trådlöst koppla upp och säkerställa att verksamheten fungerar utan avbrott. Det möjliggör även helt nya digitala lösningar och 5G skapar därmed grunden för världens största innovationsplattform just nu, säger Erik Josefsson.

Ericsson är först ut i världen med 5g i kommersiella nät och finns nu i Asien, Australien, Europa och Nord Amerika och har över 140 års av erfarenhet av uppkoppling och kommunikation. Under de första 100 åren var det främst byggnader som kopplades ihop snarare än människorna i den. Under de senaste 40 åren har arbetet fokuserats på att koppla ihop människor och göra det hela mobilt. Med 5g teknologin så är frågan inte var eller vem utan snarare vad det är som kommunicerar. 

Tack vare Industrial Internet of Things samt snabb överföringshastighet kan mycket stora mängder data inhämtas för analys och hjälpa företag att bli effektivare, mer automatiserade och säkrare. 5g-nätet är därför en förutsättning för att det ska lyckas.

Maintenance Summit är en konferenssatsning som arrangeras gemensamt av Underhållsmässan och Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Modernt, digitaliserat underhåll har blivit en fråga för styrelserummen och det ökade intresset avspeglas under Maintenance Summit. Konferensen pågår den 10 - 11 mars och är indelad i två segment: ett inledande pass på temat Innovation och digitalisering för ökad driftsäkerhet. Dag två har fokus på Hållbart underhåll. Programmet samlar flera av näringslivets tyngsta beslutsfattare och experter inom området.

Underhållsmässan arrangeras den 10-13:e mars 2020 på Svenska Mässan i Göteborg.

All information om konferensen finns på maintenancesummit.se.

Summary in English

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att främja näringslivet och varje år genereras drygt 3,2 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.

The meeting place for the entire maintenance community

Underhåll 2020 (the Maintenance Trade Fair and Conference) is Northern Europe’s largest and fastest growing meeting place covering all aspects of industrial operations and maintenance. An industry-wide forum where technicians and decision makers right across the maintenance value chain can see the technology of the future and share experiences.

There is simply no other event that deals with maintenance-related issues with the same breadth and depth. Thousands of visitors working in all industrial and real estate sectors develop their maintenance strategy based on what they learn here.

Underhållsmässan takes place in Gothenburg 10-13 March 2020. Get your FREE entrance ticket here.