Alla partier utom MP vill satsa på elvägar

2018-08-30 06:00  

VALET 2018. En utbyggnad av elvägar tycks ha ett starkt stöd bland de svenska riksdagspartierna. Det är bara Miljöpartiet som vill avvakta.

Genom Trafikverkets innovationsupphandling av elvägar har Sverige nu två stycken två kilometer långa teststräckor elväg på allmän väg.

Den ena är en luftledningsbaserad variant på E16 utanför Gävle. Den trafikeras av en hybridlastbil med strömavtagare från Scania och Siemens.

Den andra finns på en mindre väg utanför Arlanda och bygger på en strömskena som är nedfräst i asfalten. En strömavtagare under lastbilen används för att hämta upp energin till lastbilen, en DAF. Systemet är utvecklat av Gunnar Asplund och hans företag Elways.

En tredje teknik är induktiv överföring, där energin överförs trådlöst med hjälp av elektromagnetism. Men denna teknik har ännu inte provats på allmän väg i Sverige.

Sverige är ett av de länder som har kommit längst i utvecklingen av elvägar. Frågan är nu om Sverige ska fortsätta på den inslagna vägen och till exempel bygga ut mer omfattande teststräckor för att verifiera tekniken ytterligare – och slutligen välja vilken av de olika teknikerna som ska utgöra standard.

Alla utom Miljöpartiet

V, S, C, L, M, KD och SD tycker alla att Sverige ska satsa på elvägar.

Skälen varierar. Kristdemokraterna påpekar att Sverige har en nästan helt koldioxidneutral elproduktion vilket skulle göra elektrifiering extra lämplig. Centerpartiet vill se en nationell plan för elektrifiering av transportsektorn, inklusive elvägar. Socialdemokraterna svarar ja, men påpekar att tekniken är på försöksstadiet och att en utbyggnad skulle kräva mycket stora investeringar.

Läs mer: Tung trafik: Kilometerskatten delar blocken

Det enda partiet som svarar nej på frågan är faktiskt Miljöpartiet: ”Vi stödjer fortsatt forskning kring elvägar men ser inte att tekniken är mogen för en storskalig utbyggnad”, är en del av motiveringen. Partiet påpekar också att det inte finns någon samsyn i branschen om det är ”trådbussvarianten med luftledning och strömavtagare eller induktiv laddning från skena i vägbanan som är den bästa lösningen”.

Svaret pekar faktiskt på okunskap kring de tre tillgängliga teknikerna som finns. MP nämner ”induktiv laddning från skena” men det handlar alltså om konduktiv laddning från en strömskena i marken eller induktiv laddning från en platta i marken.

Vill använda järnvägen

Gissningsvis beror MP:s ovilja inför en elvägssatsning även på att man hellre ser att mer gods fraktas längs järnvägen. I sitt svar till Ny Teknik påpekar partiet också att stålhjul mot räls är betydligt mer energieffektivt än gummidäck mot asfalt. Partiet är också tveksamt inför åkeriernas vilja att investera i specialfordon med dubbla drivlinor.

Läs mer: Fordonsförbud – ingen populär idé hos partierna

Bortsett från MP tycks det finns en bred samsyn kring fortsatt satsning på elvägar i Sverige. Enligt en rapport från konsultfirman EY, beställd av Trafikverket och publicerad alldeles nyligen, finns det också ett stort intresse bland marknadsaktörer att vara med och bygga elväg.

– Det är glädjande att se att det finns ett stort intresse för att vara med på marknaden för en utbyggnad av elvägar. Vi ser att aktörerna har goda möjligheter att medverka på olika delar av marknaden, säger projektledare Björn Hasselgren.

En av rapportens huvudrekommendationer är att genomföra en kompletterande och fördjupad förstudie inför en kommande pilotutbyggnad.

Ska Sverige satsa på elvägar?

Partiernas egna svar.

V: Ja.

S: Ja. Det förekommer försök med elvägssatsningar, framförallt för tyngre trafik. Det är dock fortfarande teknik som är på försöksstadiet. Det skulle kräva mycket stora investeringar att bygga ut ett elvägnät.  Vi arbetar nu med att bygga ut laddinfrastrukturen över hela landet för elbilar som drivs med batteri. Det är en utveckling som kommit längre.

MP: Nej. Vi stödjer fortsatt forskning kring elvägar men ser inte att tekniken är mogen för en storskalig utbyggnad. Det finns till exempel ingen samsyn inom branschen om det är trådbussvarianten med luftledning och strömavtagare eller induktiv laddning från skena i vägbanan som är den bästa lösningen.

Induktiv laddning har ju fördelen att den möjliggör för fler fordon än bara långtradare att ladda men där finns det fortfarande tekniska utmaningar till exempel kring hur tekniken ska fungera vid vinterväglag. Sen är ju järnväg med stålhjul mot stålräls betydligt mer energieffektivt än gummidäck mot asfalt. Det är även oklart om åkerierna skulle investera i specialfordon med dubbla drivlinor, el och konventionell motor. Utvecklingen mot självkörande fordon går också snabbt framåt och godstransporter är ett område där vi kan förvänta oss stora förändringar. Hur det påverkar hela logistikbranschen är för tidigt att säga.

C: Ja. Centerpartiet vill se en nationell plan för elektrifiering av transportsektorn, som inkluderar satsningar på alternativa drivmedelsstationer i hela landet, förenklade byggregler för laddstolpar vid nya parkeringar och bostadshus, satsningar på elvägar och elektrifiering av godstrafik och busstrafik.

L: Ja. Den snabba teknikutvecklingen möjliggör för flera klimatsmarta transporter såsom elvägar och självkörande bilar. Vi är positiva till de försök som görs.

KD: Ja. Vi vill att Sverige ska ha en utvecklad strategi för elvägar.  I arbetet med elbilar och elektrifierade vägar finns alla möjligheter att ligga i framkant. Sverige har dessutom en nästan helt koldioxidneutral elproduktion vilket gör att vi är en förebild inom det området.

M: Ja. Elvägar är en av flera tekniker som kommer kunna bidra till att minska utsläppen från transportsektorn.

SD: Ja. Vi ska generellt satsa på framtidens teknik. Politiker ska dock vara lite försiktiga med att på förhand försöka avgöra vilka koncept som fungerar bäst.

 

Johan Kristensson

Mer om: Elvägar

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer