Swatabs tvätteknik anklagas för att vara bluff

2019-01-21 06:00  

Det svenska företaget Swatab säljer ett filtersystem för att tvätta kläder i kallt vatten utan tvättmedel. Men nu växer kritiken. Ett test visar att metoden inte ger godkänd rengöring.

Filtersystemet finns installerat på ett 30-tal ställen, bland annat i det kommunala bostadsbolaget MKB Fastighets bostadsområde Nydala i Malmö. I Göteborg har kommunägda Familjebostäder satsat på tekniken i Tynnered.

Flera medier, bland annat Ny Teknik, Råd & Rön och SVT, har rapporterat om Swatabs tvättmetod. Den innebär att vattnet renas med omvänd osmos och avjoniseras i en massa av harts innan det leds in i tvättmaskinen. Vattnet ska på så vis bli extremt rent.

På sin hemsida skriver Swatab att vattnet får ”helt nya egenskaper” genom att salter och andra föroreningar tas bort. Tekniken uppges fungera genom att vattnet bryter den joniska bindningen mellan fibrerna i tyget och smutsen.

Det är en beskrivning som Ulf Ellervik, professor i kemi vid Lunds universitet, vänder sig starkt emot:

– Det är ju bara hittepå. Vattnet får inga nya egenskaper bara för att man plockar bort salterna. Det finns inget vetenskapligt stöd för det. Det mesta av vår smuts är fett och det måste du ha tvättmedel för att bli av med.

Läs Swatabs bemötande av kritiken här.

Fick totalbetyget godkänd rengöringseffekt

Även Krister Holmberg, professor emeritus i ytkemi vid Chalmers, är kritisk och anser att de bostadsbolag som har satsat på Swatabs teknik har blivit lurade.

– Egyptierna gjorde rengöringsmedel av pottaska och animaliskt fett, så redan för flera tusen år sedan insåg man att det behövs något i vattnet för att tvätten ska bli ren. För mig är det här fullständig nonsens, rena rama bluffen, säger han.

År 2014 lät Swatab forskningsinstitutet Swerea IVF, som numera heter Rise IVF, utvärdera tvättmetoden. Ny Teknik har fått ta del av rapporten. 14 olika sorters fläckar som tvättades med Swatabs avjoniserade vatten jämfördes med tvätt med tvättmedel (se faktaruta).

Totalbetyget för Swatabs tvättmetod blev att den har godkänd rengöringseffekt. 13 av 14 fläckar fick godkänt resultat, medan en blodfläck underkändes. Även jämförelsen av vitheten efter tvätt blev underkänd för Swatab eftersom tyget blev alltför grått.

"Kan bli dödsstöt eller halleluja"

I MKB:s höghus i Nydala i Malmö har tvättekniken använts längst. Här har filtersystemet varit installerat sedan slutet av 2016 och används för att tvätta i kallvatten, runt 12 grader.

Det kommunala bostadsbolaget har i en utvärdering konstaterat att den ger en lägre energianvändning och är intressant att gå vidare med.

Hyresgästernas reaktioner har varit både positiva och negativa, skriver MKB, men redovisar inga resultat av de enkätundersökningar som har gjorts eftersom svarsfrekvensen var låg.

Inte heller framgår det i rapporten hur mycket energianvändningen minskade.

– I och med att vi var först ut att testa tekniken ville vi inte skriva det i rapporten. Det kan bli en dödsstöt eller ett halleluja. Vi har gjort våra mätningar för intern del. Vi är inte ett forskningsinstitut, säger Magnus Röman, projektledare på MKB.

Stort missnöje enligt Hyresgästföreningen

Enligt Swatab ska energianvändningen minska med upp till 40 procent i torkningen med företagets tvättmetod, bland annat på grund av att inga tvättmedelsrester finns kvar i tyget som kan binda vatten. Men några sådana mätningar gick inte att göra i Nydala därför att kläder från den traditionella tvättstugan och Swatab-tvättstugan blandades i torkrummet.

En av hyresgästerna i Nydala är Belinda Nilsson. Hon tycker att tvättstugan med Swatabs filtersystem fungerar bra, utom för riktigt tuffa fläckar som lera eller blod. När kläderna har sådana fläckar går hon till den traditionella tvättstugan.

– Men det är en fördel att man inte behöver separera tvätten i 60 och 30 grader och det känns rätt skönt att det är ett miljömässigt alternativ, säger hon.

I Göteborg har Familjebostäder installerat Swatabs teknik i tvättstugor på Grevegården. Där finns ett stort missnöje bland hyresgästerna berättar Olof Pettersson, ordförande för Hyresgästföreningen i Frölunda.

– Jag har pratat med kanske 15-20 pers. De tycker att det är jättebra grejer om man vill tvätta fintvätt, det som normalt körs i 30 grader. Men de tar inte bort fläckar. De jag har pratat med kommer att skaffa egna tvättmaskiner, säger han.

Metoden har testats av Electrolux

Bland Swatabs kritiker är det många som frågar sig om metoden är bättre än att tvätta med vanligt kranvatten. En sådan jämförelse lät Swatab forskningsinstitutet Swerea göra 2013, med en prototyp av tekniken, och Ny Teknik har tagit del av rapporten.

Resultatet visade ett bättre resultat för tvätt i Swatabs 60-gradiga ultrarena vatten än tvätt i 60 grader med vanligt kranvatten utan tvättmedel. Men varken den ultrarena tvätten eller kranvattnet fick godkänd rengöringsnivå enligt Konsumentverkets gamla skala.

Electrolux har också gjort två utvärderingar av Swatabs teknik, dels ett mindre test 2017 i Danmark, dels ett i MKB:s studentområde Rönnen i Malmö i början av 2018.

Resultatet 2017 visade att för tvätt i 40 grader var ultrarent vatten bättre än kranvatten och även något bättre än tvätt med kranvatten och tvättmedel. I 60 grader var tvätt med tvättmedel bäst, men ultrarent vatten var något bättre än enbart kranvatten (se faktaruta).

Hårt vatten kan ha spelat roll

2018 gav Electrolux studie ett annat resultat. Då var 60-gradigt kranvatten bättre än 12-gradigt ultrarent vatten, men ingen av tvättmetoderna fick godkänt på Konsumentverkets skala.

– Man behöver tvättmedel för att kläderna ska bli rena, konstaterar Anette Johansson, Electrolux specialist som har utfört testerna.

Bilden från de fyra studier som Ny Teknik har tagit del av är alltså spretig. Ett test visar att ultrarent vatten i 30 grader ger godkänt resultat. Och det finns indikationer på att ultrarent vatten kan vara bättre än vanligt kranvatten vid jämförelser på samma temperatur.

Ulf Ellervik, professor i kemi, tror att det kan bero på att flera av jämförelserna har gjorts med hårt kranvatten, som innehåller många kalcium- och magnesiumjoner.

– Hårt vatten är oerhört svårt att tvätta i – även med tvättmedel – och kan inte ge en rättvisande bild, säger han.

Swatab: Bättre efter omprogrammering

Det finns också tecken på att Swatabs metod har problem med återsmutsning. Det innebär att smutsen lossnar från tyget men inte hålls kvar i vattnet utan fastnar på tyget igen.

Swatab hävdar att det dåliga resultatet i Electrolux studie 2018 berodde på att tvättmaskinerna då var felprogrammerade så att de tog in för lite vatten. Det tycker Anette Johansson är nys.

– Vi programmerade maskinerna enligt Swatabs önskemål och deras maskiner förbrukade mer vatten under tvättprocessen än maskinerna i referenstvättstugan med vanligt kranvatten. Om de så hade fyllt hela trumman full med vatten tror jag inte att de skulle få ett bättre resultat, säger hon.

Enligt Swatab fungerar tvättmaskinerna bättre sedan de omprogrammerades. I höstas utförde Swatab och MKB tillsammans testtvättar på fläckar som sedan mättes av Swerea. Ny Teknik har fått ta del av resultaten, som ser lovande ut men är otydliga. Någon officiell rapport, som beskriver hur tvättningen gick till, finns inte. Enligt Swatab visar testet att metoden nu fungerar bra, men det kan inte Swerea bekräfta eftersom institutet mätte anonyma testlappar.

Anmält till miljöförvaltningen

Anette Johansson undersökte förra året även Swatabs påstående att torkningen ska gå fortare med deras tvätteknik. Men hon fann inget fog för det. Restfuktigheten i textilierna var ungefär lika stor med alla tvättmetoderna.

Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi vid Uppsala universitet, oroas över risken för smittspridning när Swatabs teknik används i allmänna tvättstugor. Hon bedömer det som högst troligt att smittor kan överföras via tvättmaskinerna om inget bakteriedödande medel ingår i tvättprocessen. Framför allt svamp, stafylokocker och enterokocker kan spridas vidare.

– Vi använder avjoniserat vatten i vårt labb, det tar inte kål på några bakterier, säger hon.

Även Magnus Rönnmark, konsult med uppdrag i städbranschen, oroas över smittrisken och har anmält Swatab till miljöförvaltningen i Göteborgs stad.

Både Swatab och MKB hänvisar dock till att kläderna ska torktumlas efter tvätt för att bakterier ska dödas.

Utvärderingar av Swatabs teknik

Swereatest 2013: Tvätt i 60 grader med Swatabs ultrarena vatten utan tvättmedel jämfördes med tvätt i 60 grader med och utan tvättmedel. Fem olika sorters smuts undersöktes.

Resultatet visade att Swatabs metod fick bättre resultat än tvätt i 60 grader med vanligt kranvatten utan tvättmedel, men ingen av metoderna nådde godkänd rengöring enligt Konsumentverkets gamla skala.

Vattenhårdhet: Ultrarent vatten med 0 hårdhetsgrader jämfördes med hårt kranvatten (14 hårdhetsgrader).

Teststandard: EN 60456.

Swereatest 2014: Tvätt i 30 grader med Swatabs ultrarena vatten utan tvättmedel jämfördes med tvätt i 30 grader med referenstvättmedel.

Resultatet visade godkänd tvätteffekt för det ultrarena vattnet för 13 av 14 fläckar. En fläck (blod) fick underkänt (tre underkända fläckar är tillåtna enligt EU-standarden Ecolabel). Även vitheten fick underkänt.

Vattenhårdhet: Ultrarent vatten jämfördes med hårt kranvatten (14 hårdhetsgrader).

Teststandard: EU Ecolabel.

Electrolux test 2017: Tvätt i ultrarent vatten jämfördes med vanligt kranvatten med och utan tvättmedel i 40 respektive 60 grader. Fem olika sorters smuts undersöktes.

Resultatet visade att i 40 grader var ultrarent vatten bättre än kranvatten och något bättre än tvätt i kranvatten med tvättmedel. I 60 grader var tvätt med tvättmedel bäst men ultrarent vatten var något bättre än vanligt kranvatten.

Vattenhårdhet: Okänd.

Teststandard: Ingen.

Electrolux test 2018: Tvätt i 12 grader med ultrarent vatten jämfördes med tvätt i 60 grader med vanligt kranvatten utan tvättmedel samt med tvätt i 60 grader med kranvatten och tvättmedel. Fem sorters smuts undersöktes.

Resultatet visade att 60-gradigt kranvatten utan tvättmedel var bättre än 12-gradigt ultrarent vatten för samtliga sorters smuts. Varken 60-gradigt kranvatten eller 12-gradigt ultrarent vatten nådde godkänd rengöringsnivå.

Vattenhårdhet: Ultrarent vatten jämfördes med mjukt (4 hårdhetsgrader) respektive medelhårt (7 hårdhetsgrader) kranvatten.

Teststandard: EN 60456.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt