Svenskt 5g-världsrekord: 1,4 Gbit/s ombord på X2000

2020-12-07 13:44  

1,4 gigabit per sekund. Så snabbt går det nu att surfa ombord på X2000. ”När det gäller passagerartåg i reguljär trafik finns det inget liknande i världen”, säger Claes Beckman, professor på KTH.

Givetvis finns det en hel hoper förbehåll att beakta när det gäller detta rekord. Hastigheten kunde enbart uppmätas på en liten sträcka i Stockholm, där operatören Tele2 än så länge är ensamma om att ha ett 5g-nät på 3,5-bandet. Och tekniken som gjorde det möjligt finns för närvarande bara installerad på ett enda X2000-tåg.

– Men det är så här det kommer att bli. När vi nu har utvecklat 5g-utrustningen och fått den på plats är det angeläget för oss och även för SJ att visa hur man kan göra, säger Icomera-grundaren Mats Karlsson, som i dag är teknisk chef på bolaget.

– De tester med olika 5g-system som finns på andra håll är just tester. När det gäller passagerartåg i reguljär trafik finns det inget liknande i världen, säger Claes Beckman.

Särskild router

Svenska företaget Icomera har, med stöd av Claes Beckman på KTH, utvecklat tekniken som testats i Tele2:s nät. Icomeras routrar görs med en speciell aggregeringsteknik som har gjort dem till ett globalt namn i framförallt transportindustrin.

Framsteget betyder att så länge det finns spektrum och kapacitet i de omgivande mobila nätverken så kan resenärer få en betydligt bättre surfupplevelse ombord, jämfört med nuvarande 4g-system.

Både Claes Beckman och Mats Karlsson har närvarat vid rundabordssamtal som infrastrukturdepartementet nyligen har haft med företrädare för svensk tåg- och telekombransch. Nu har regeringen aviserat att 50 miljoner kronor avsätts i statsbudgeten under de kommande två åren för att förbättra uppkopplingen på tåg. Post- och Telestyrelsen och Trafikverket har fått i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som krävs för att nå målet.

Claes Beckman konstaterar att andra länder – Tyskland är ett exempel – har lagstiftat om att mobiloperatörer måste bygga täckning längs rälsen.

– Men där är vi inte i Sverige. Och det behövs inte bara täckning längs spåren, det måste också finnas kapacitet.

Icomera kallar sin senaste router X5. Den är bland annat utrustad med 4 5g-modem och ett cat-20-modem för 4g. Icomera menar att routern är så potent att den faktiskt bitvis klarar gigabithastigheter enbart via 4g-nätet på sträckan mellan Stockholm och Göteborg.

Peter Ottsjö

Mer om: 5g X2000

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt