Självkörande skogsmaskinen – ”en hydraulisk industrirobot”

2019-01-28 14:00  

Två företag i Västerbotten står bakom den automatiserade skogsmaskinen med dubbla kranar. Till våren inleds testkörningar i Norrland.

De västerbottniska företagen Compia och Cintoc har gemensamt utvecklat en så kallad klenstamsskördare, eller energi- och biomassaskördare, med två kranar. På så vis kan maskinen både fälla virket (skörda) och samla ihop det (bunta).

Så kallade kombimaskiner, som både skördar och buntar, är i sig inget nytt. Men den nya konceptmaskinen ska inte förväxlas med en vanlig kombimaskin.

– Föraren sköter skördarkranen på traditionellt sätt, men all logistik efter rotsnittet är automatiserad. Vi har robotiserat skotarkranen på ett sätt som kan liknas vid en hydraulisk industrirobot: när det ackumulerande skördaraggregatet är fullt, kommer robotarmen automatiskt och plockar upp knippet med avverkade stammar, säger Compias vd Anders Wenngren.

Läs mer: Här tas nästa steg mot framtidens eldrivna gruvfordon

Skotarkranen kapar virkesknippet till längder mellan 4,5 och 5,5 meter, och lägger stammarna i en kvistningsenhet som sedan vidarebefordrar dem till en uppsamlingsenhet. När lastutrymmet är fullt, förs stammarna ner i en buntningsficka, där materialet packas samman av ett antal gripklor och binds ihop till buntar. Den färdiglindade bunten, med cirka 500 kilos vikt, läggs ut på marken på förarens kommando.

Eftersom buntningsförloppet är helautomatiserat kan maskinföraren fokusera på fällningsarbetet, som är en flaskhals för driftsekonomin i mekaniserade system för avverkning i klena skogsbestånd. Simuleringar av hela processen – från skörd, via skotning av buntar till avlägg vid bilväg – visar enligt Compia att hela processen blir upp till 50 procent billigare än med konventionella metoder.

Planerar serietillverkning

Men framförallt är maskinen framtagen för att nyttiggöra det som inom skogsbruket kallas konfliktbestånd:

– Det är skog som är för grov för att röja och för klen för att gallra, den avverkas inte utan leder bara till sämre kvalitet och tillväxt för den skogsråvara som brukas. Det finns ungefär 2,5 miljoner hektar konfliktbestånd i Sverige i dag, samtidigt som vi måste öka uttaget av energiskog och biomassa från unga gallringsbestånd, kraftledningsgator och vägrenar, säger Anders Wenngren.

Läs mer: Robotkollegor sparar 500 timmar på metallföretaget

En första konceptmaskin byggdes redan 2015 på en begagnad drivare, och visade att det var möjligt att robotisera råvaruproduktionen i skogen. Sedan dess har man arbetat med att ta effektivisera processen, säkrat fyra patent på Europanivå, fått utmärkelsen Seal of Excellence av EU:s Horizon 2020-program, och tilldelats mer än 30 miljoner kronor i EU-stöd.

– Nu räknar vi med att komma ut i skogen och utvärderingsköra den första prototypen i april-maj, och ytterligare två serieprototyper senare i år. Inom två år planerar vi att få igång serietillverkning, säger Anders Wenngren.

Seal of Excellence

Utmärkelsen Seal of Excellence delas ut av EU:s Horizon 2020-program, som lyder direkt under EU-kommissionen. Målet för programmet är att öka den europeiska innovationstakten, till stöd för tillväxten och för att skapa fler arbetstillfällen.

Cintoc och Compia beräknar att en bred användning av deras nya teknik skulle skapa ett mervärde på över två miljarder kronor årligen i kundledet för skogsägare och energi- och biomassakunder. Samtidigt väntas det skapa nya nischer för en rad olika kategorier av skogsentreprenörer, och mer än 5 000 nya jobb i skogsbruket och industrin.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt