Salt X byter teknik för storskaligt energilager

2020-11-12 06:00  

Svenska Salt X utvecklar ett energilager med ett nanobelagt salt. Nu ska en ny teknik för upp- och urladdning testas i en pilotanläggning utanför Stockholm.

Energilager ses som en kritisk komponent i omställningen till förnybara energikällor. När allt mer el kommer från ojämna energikällor som vind och sol blir det viktigt att kunna spara energi till när den behövs.

Flera metoder för att lagra energi finns redan i användning, till exempel batterier och pumpkraftverk (se faktaruta). Många nya metoder är också under utveckling.

Grundtanken i Salt X energilager handlar om att växla mellan släckt och bränd kalk, kalciumhydroxid respektive kalciumoxid.

Överskottsel från till exempel vindkraft används för att värma upp ett lager med kalciumhydroxid i pulverform till 550 grader. Vatten avgår i form av ånga och kalciumhydroxiden ombildas till kalciumoxid. Då binds energin kemiskt i kalciumoxiden.

Pilotanläggningen i Berlin. Foto: Salt X

Det nya med Salt X metod är den patenterade nanobeläggning som omger kalciumoxidpartiklarna. Den ska göra så att materialet inte klumpar ihop sig och får en lång livstid.

Systemet har testats med goda resultat i en pilotanläggning i Berlin, vilket Ny Teknik har rapporterat om.

Men Salt X bedömer att den metod som användes för att ladda energilagret, uppvärmning av kalciumhydroxid med en värmeskruv, inte var tillräckligt kostnadseffektiv. Därför ska företaget testa att byta teknik.

”Materialet kan vila i en silo utan att tappa energi”

Nu ska lagret i stället laddas med fluidiseringsteknik. Det innebär att elelement i botten på en reaktor värmer kalciumhydroxiden, samtidigt som varm luft blåses in i reaktorn. Då skapas en så kallad fluidiserande bädd, som snabbt sprider värmen.

– Med värmeskruven värmde vi från centrum av en tolv meter lång skruv som gick i ett rör. Skruven matade på för att ladda saltet och det var en ganska långsam process. Nu med den fluidiserande bädden blir det mer explosionsartat och en betydligt snabbare process. Då kan vi öka effekten, säger Carl-Johan Linér, vd på Salt X.

Nanobelagt salt. Foto: Salt X

Förhoppningen är att teknikbytet ska göra det möjligt att bygga större energilager framöver.

– Vår strategi är att vi ska positionera oss på storskaliga energilager. 10-400 MW siktar vi på, säger Carl-Johan Linér.

Salt X system bygger på två reaktorer, en för laddning och en för urladdning. Däremellan placeras materialet i silos. Hur stor energilagringskapacitet som systemet får beror på hur stora silos som installeras.

– När materialet har laddats kan det vila i en silo utan att tappa energi. Och när man har bestämt att man ska ladda ur energi släpper man på materialet i urladdningsreaktorn och får ut energi, säger Carl-Johan Linér.

120 grader in blir 450 grader ut

Teknikbytet till fluidiserande bädd ska testas i en pilotanläggning utanför Stockholm. Med en installerad maxeffekt om 100 kW blir den betydligt mindre än den tyska pilotanläggningens 500 kW. Här är det också bara halva systemet, reaktorn för urladdning, som ska installeras.

– Det är framför allt värmeöverföringsförmågan och hur materialet rör sig i reaktorn som vi vill mäta i en storskalig miljö, berättar Carl-Johan Linér.

När energi ska utvinnas ur energilagret tillsätts ånga i 120 grader i urladdningsreaktorn. Då frigörs energin i kalciumoxiden och värmer ångan till 450 grader. Den kan sedan användas för att värma vatten till fjärrvärmenätet eller driva en turbin för att generera el.

Nästa steg: Reaktor om 1 MW

Från början var det tänkt att Salt X skulle testa fluidiseringstekniken i Berlin, där en av reaktorerna skulle bytas ut. Men på grund av coronapandemin valde företaget att i stället satsa på en ny anläggning utanför Stockholm.

– Om vi hade anslutit det här i Berlin som vi hade tänkt hade vi använt ångan till fjärrvärmeverket. Men nu blir det spillvärme, säger Carl-Johan Linér.

Planen är att börja testa den nya urladdningsreaktorn i början av nästa år. I ett senare steg siktar Salt X på att testa tekniken i både en uppladdnings- och en urladdningsreaktor om cirka 1 MW. Men var dessa ska byggas är ännu inte klart.

Fler metoder för att lagra energi

Pumpkraft

Batterier

Vätgas                           

Svänghjul

Tryckluft

Smält salt                                       

Superkondensatorer                                

Linda Nohrstedt

Mer om: Energilager Salt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt