Ny rapport: Elektrifiering räcker inte – trafiken måste minska

2019-06-12 06:15  

Det räcker inte med elbilar och förnybara drivmedel om Sveriges transportutsläpp ska klara klimatmålen. Trafiken måste minska, konstaterar IVA i en ny rapport.

Den svenska transportsektorn har som mål att nå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. På vägen dit finns etappmålet att utsläppen från inrikes transporter (utom inrikesflyget) ska minska med minst 70 procent jämfört med 2010.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har gått igenom transportsektorns möjligheter att nå sina klimatmål. Rapporten som släpps under onsdagen är den andra i projektet Vägval för klimatet som handlar om att syna vad som krävs för att nå de svenska utsläppsmålen. Tidigare har industrins omställning behandlats.

Den svenska transportsektorn har kommit en god bit på väg, konstaterar IVA. Med vissa hack i kurvan har utsläppen från inrikestrafiken minskat sedan 1990, trots att trafiken har ökat, mycket tack vare energieffektiv teknik och biodrivmedel.

IVA: Radikal omställning behövs

Men den nuvarande minskningstakten räcker inte för att klara klimatmålen. IVA skriver att en radikal omställning behövs. Och det kommer inte att vara tillräckligt att bara satsa på förnybara drivmedel och energieffektiva fordon.

Trafiken måste minska. Men det ska inte ske på bekostnad av nödvändiga transporter, menar IVA. Hela samhället måste bli mer transporteffektivt.

En av de mest akuta åtgärderna är att satsa på biodrivmedel.

– Vi har tio år på oss och vi är inte på väg åt rätt håll just nu. Omställningen går alldeles för långsamt. Fordonsflottan tenderar att bli väldigt gammal, 17 år i genomsnitt, och vi kommer inte att ha bytt ut alla bilar om tio år. Man pratar mycket om elektrifiering men vi måste börja här och nu med mycket mer hållbara biodrivmedel som kan användas av den befintliga fordonsflottan. Ska vi byta ut alla bilar i flottan till elbilar kommer det att dröja innan vi når klimatmålen, säger Karin Byman, projektledare på IVA.

Läs mer: Därför spårar debatten ur om elbilarnas utsläpp

Biodrivmedel ger också koldioxidutsläpp vid förbränning. Men om samma mängd koldioxid binds i ny växtlighet kan så kallade nettonollutsläpp uppnås.

Det är dock ont om hållbart producerade biodrivmedel i EU och världen. I Sverige saknas en utbyggd infrastruktur för tankning av flytande biogas, som är viktig för tunga lastbilar och sjöfart.

IVA påpekar i sin rapport att både den svenska produktionskapaciteten och distributionssystemet för biodrivmedel behöver byggas ut.

– I dag importerar vi mycket biodrivmedel men det är inte alltid tillverkat på ett hållbart sätt, det kan till exempel komma från palmolja. Vi lyfter fram i rapporten att Sverige har goda förutsättningar för en mer hållbar biodrivmedelproduktion, som kan tillverkas från avfall från matproduktion eller av biprodukter i skogsindustrin, säger Karin Byman.

Biodrivmedel för vägtransporter – sedan för flyg och fartyg

Visionen är ett system för biodrivmedel som byggs upp nu och används av befintliga bilar i fordonsflottan. Om bilarna senare byts ut mot elbilar kan fartyg och flygplan i stället använda biodrivmedlet som produceras.

I dag är det otydligt vilka drivmedel som kommer att finnas tillgängliga framöver och vad de kommer att kosta. Därför finns en avvaktande hållning bland fordonstillverkare. Rapportförfattarna anser att flera alternativa drivmedel behövs parallellt framöver.

– Det finns inte en enkel lösning. Vi har så pass stora utmaningar så alla tekniska lösningar och åtgärder vi kan komma på behövs. Man ska inte skapa motsatsförhållanden mellan olika tekniska åtgärder utan se hur man kan kombinera tekniker så bra som möjligt och analysera var tekniken kan göra störst nytta, säger Karin Byman.

Men klart är att transportsektorn kommer att behöva mer el och biodrivmedel om klimatmålen ska nås. IVA uppskattar att 20 TWh mer el och 20 TWh mer biodrivmedel kommer att behövas 2045 jämfört med i dag.

Det här krävs: Nätkapacitet och laddinfrastruktur

Elektrifiering är en central åtgärd för att nå klimatmålen, konstaterar IVA, för alla trafikslag men särskilt för vägtransporterna. Men i vissa regioner riskerar elektrifieringen att ta tid på grund av begränsningar i nätkapacitet för snabbladdning.

Därför finns behov av att utöka stödet för investeringar i laddinfrastruktur, anser IVA, samt ett behov av att dimensionera elnätet så att det klarar effekttoppar vid hårt belastade vägar, till exempel längs med E4:an och E6:an.

Även tillgången till batterimaterial kan bli en trång sektor. IVA förordar att system för återvinning av elbilsbatterier bör ses över.

Sveriges koldioxidutsläpp

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser uppgår till 53 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Inrikestransporter står för 16,6 miljoner ton.

Om även transporter för utrikes trafik, där bunkring av bränsle har skett i Sverige, uppgår Sveriges territoriella utsläpp till 63 miljoner ton.

Källa: SCB, 2018.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt