Nej, internet är inte en större miljöbov än flyget

2020-12-10 06:00  

Ofta påstår debattörer att internet, datacenter och it-branschen släpper ut lika mycket koldioxid som flygindustrin. Men jämförelsen är orättvis, menar Ericssons livscykelanalytiker.

Vad är grejen?

I debatten om datacenter och internets infrastruktur återkommer ofta ett slagträ: att utsläppen från internet och IKT-sektorn, alltså it- och telekom, varje år skulle stå för lika mycket som eller mer utsläpp av växthusgaser än flygindustrin.

Bara det senaste året har jämförelsen framförts av Energimyndigheten, EU-parlamentariker, kraftbolag och företag inom datacenterbranschen. För att nämna ett fåtal exempel.

De exakta utsläppssiffrorna från IKT-sektorn är, som Ny Teknik har skrivit tidigare, svåra att bedöma. Men en vanligt förekommande siffra är att det rör sig om runt två procent av de globala koldioxidutsläppen. Flyget bedöms ofta stå för 2-3 procent.

Så långt verkar jämförelsen rimlig, men siffrorna ger inte hela bilden.

Läs mer: Nvidia köper svenska Optigot i hemlighetsfull affär

Därför är siffrorna inte jämförbara

En person som kritiserar jämförelsen mellan flygutsläpp och IKT är Jens Malmodin som är livscykelexpert på Ericsson och länge har jobbat med att kartlägga energiförbrukning av it-utrustning och datakommunikation.

De estimat som görs på IKT-sektorns energiförbrukning bygger i regel på livscykelanalyser. Där ingår produktion av utrustning, transporter, energiförbrukning från driften av alltifrån smartphones och laptops till basstationer och datacenter.

– Siffrorna för flyget baseras däremot enbart på förbränning av bränsle. En totalsiffra borde åtminstone ta med bränsleproduktionen, höghöjdseffekten och driften av flygplatserna, säger Jens Malmodin.

Bara höghöjdseffekten beräknas öka klimatpåverkan från flyget med 90 procent. Alltså nästintill en dubblering. Både bränsleutvinning och driften av jättelika flygplatser är också mycket energikrävande.

Tar man de siffrorna i beaktande är de totala utsläppen från flygindustrin troligen betydligt större än de som går att härleda till IKT-sektorn.

Läs mer: Molnbolaget City Network vill bli lika stora som AWS – på fem år

Stor skillnad i användning

Samtidigt finns en annan aspekt som gör jämförelsen orättvis, menar Jens Malmodin.

– IKT används av så många människor i världen varje dag, i flera timmar. Men en procent av världens befolkning står för hälften av alla flygresor. Runt 80 procent av världens befolkning har aldrig någonsin flugit, säger han.

Siffrorna är hämtade från studier utförda av Stefan Gössling som är professor vid Linnéuniversitetet och Lunds universitet. Hans senaste vetenskapliga artikel visar att bara 11 procent av världens befolkning flög under 2018.

Läs mer: Spotifys stjärnkodare Ludvig Strigeus brinner för att lösa problem

Var kommer liknelsen ifrån?

Jämförelsen mellan flyget och dataindustrin myntades i ett pressutskick från analyshuset Gartner, som redan 2005 varnade för ökande energiförbrukning i IKT-sektorn. Underlaget för rapporten var siffror som Jens Malmodin och Ericsson tagit fram.

– Jag såg deras liknelse och skickade direkt ett mejl och påpekade att det kanske inte var en så bra jämförelse, eftersom de jämför koldioxidutsläppen från flygbränslet med en livscykelanalys av IKT, berättar Jens Malmodin.

Men liknelsen fick vingar. Gartner själva fortsatte göra den, och många andra aktörer plockade upp tråden. Ny Teknik skrev exempelvis om Gartners jämförelse 2008.

– Det spred sig ändå. Den jämförelsen har dykt upp under alla de 15 år som gått sedan dess, säger Jens Malmodin.

Läs mer: Googles ai har knäckt 50-årig proteingåta: ”Ett genombrott”

Har corona förändrat läget?

Under pandemin har flygplanen stått på marken och vi har surfat mer än någonsin förr. Är liknelsen kanske mer gångbar 2020?

Om vi börjar med flyget har utsläppsminskningen varit stor. En preliminär rapport som publicerades i Nature i maj visade att i april, när reserestriktionerna var som strängast, minskade flygutsläppen med 60 procent.

På IKT-sidan verkar förbrukningen däremot ha legat tämligen stilla.

– Vi streamar väldigt mycket mer och videokonferenserna ökade med en faktor tio. Europeiska operatörer talar om en i snitt 50-procentig ökning i datatrafik, medan energiförbrukningen i näten bara ökat med någon procent, säger Jens Malmodin.

I en lägesrapport från mobilsektorns branschorganisationen GSMA från i juni konstaterades exempelvis kraftigt ökad datatrafik hos de europeiska operatörerna - men knappast någon ökning av energiförbrukningen över huvud taget. I rapporten framgår att Telia sett en 20 procentig ökning av mobildata, men att energiförbrukningen i näten ökat med mindre än en procent.

– Det som egentligen ökar energiförbrukningen är att vi använder våra smartphones och datorer ännu lite mer än tidigare, säger Jens Malmodin.

Läs mer: Maskar föds upp med värme från svenskt datacenter

En preliminär uppskattning från Ericsson ger att det globalt blir en 10-procentig ökning på helåret i förbrukning hos slutanvändarna. Den tidigare nivån låg på cirka 190 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

Kanske kan flygjämförelsen för en gång skull vara hyfsat rimlig enbart sett till siffror, just under 2020. Men Jens Malmodin menar att utvecklingen under året också visar en tydlig skillnad mellan de två utsläppskällorna.

Han påpekar också att internet och telekom är det som har gjort det möjligt för många att hålla kontakten, få hemundervisning och sköta sitt arbete på distans.

– I år slutade vi resa och då minskade utsläppen från flyget markant. Det är väldigt proportionerligt. Men vi kunde använda mycket mer data utan någon större ökning av utsläppen, säger han.

Simon Campanello

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt