Mörkt rotorblad räddar fåglar från vindkraftsdöd

2020-10-14 10:47  

Mängder av fåglar dör varje år efter kollisioner med vindkraftverk. En studie i Norge visar att fler fåglar klarar sig om ett av rotorbladen målas svart.

Bara i USA dör mellan 140 000 och 500 000 fåglar varje år efter krascher med vindkraftverkens turbiner, enligt den amerikanska myndigheten Fish & Wildlife Service. I Sverige bedömer Naturvårdsverket att varje vindkraftverk dödar i genomsnitt mellan fem och tio fåglar per år.

Nu tror en grupp norska och svenska forskare att de har hittat ett enkelt sätt att minska dödstalen efter en studie vid den norska vindparken Smøla. Genom att måla ett av rotorbladen svart rapporterar forskarna att dödstalen för fåglar minskade med mer än 70 procent.

Hypotesen är att det svartmålade bladet gör att fåglarna lättare ser de snurrande turbinerna och därmed kan undvika dem.

Inga döda havsörnar hittades efter målningen

Undersökningen gick till så att antalet döda fåglar räknades i ett område inom en 100-metersradie från målade vindkraftverk. Summan jämfördes med situationen innan bladen målades samt med omålade vindkraftverk i närheten.

Resultatet visade en signifikant minskning av antalet döda fåglar efter att rotorbladen hade målats. Medan dödstalen ökade vid kontrollturbinerna sjönk de årliga dödstalen vid de målade vindkraftverken.

Störst effekt verkade de målade vindkraftverken ha på rovfåglar. Under de dryga tre år som mätningarna gjordes efter målningen av rotorbladen hittades inga döda havsörnar.

Havsörn. Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Studien är dock liten och omfattar endast fyra målade vindturbiner. Forskarna konstaterar att experimentet bör upprepas på andra platser för att man ska försäkra sig om att resultaten är allmängiltiga under olika förhållanden.

– Vi vet från många andra studier att vindkraftens påverkan på fåglar varierar mycket mellan arter och platser. Det är därför viktigt att upprepa experimentet eller implementeringen på andra platser. I dagsläget finns det en stark önskan om att göra det både i Nederländerna och Sydafrika, säger studiens huvudförfattare Roel May till Natursidan.

Resultaten har publicerats i Ecology and Evolution.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt