Forsmark siktar på att höja effekten nästa år

2021-06-14 11:41  

Domstolen sa nej till höjd effekt i Forsmarks reaktor 1. Men nu tror kärnkraftsägaren på en ny teknisk lösning och siktar på att höja effekten i september 2022.

Block 1 är den minsta av de tre reaktorerna på kärnkraftverket Forsmark i norra Uppland. I dag har den elektrisk effekt om 990 MW.

Sedan lång tid tillbaka har Forsmarks kraftgrupp velat höja effekten i reaktorn. I ungefär 15 år har saken diskuterats med Svenska kraftnät, som både äger stamnätet och är ansvarig myndighet för elsystemet.

Planen var en höjning med cirka 135 MW, som skulle ge elförsörjning till 200 000 hushåll och cirka 200 miljoner kronor i ökade intäkter till kraftgruppen varje år.

Men Svenska kraftnät ansåg att en sådan effekthöjning skulle kunna leda till strömavbrott i stora delar av Sverige och sa nej. Ärendet hamnade i förvaltningsrätten, som höll med om att höjningen kunde leda till försämrad driftsäkerhet i elsystemet.

”Bytt ut generatorer och transformatorer”

Nu anser sig Forsmarks kraftgrupp ha en ny lösning för att kunna höja effekten med 110 MW. Nyligen meddelades marknaden att block 1 kan höjas till 1 100 MW i slutet av september 2022.

Höjningen är dock avhängig att både Svenska kraftnät och Strålsäkerhetsmyndigheten ger sitt godkännande. En ansökan har lämnats till Svenska kraftnät.

Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Det är moderniseringsåtgärder på Forsmark 1, som har gjorts för att säkra långtidsdrift, samt uppgradering av infrastrukturen som gör det möjligt att öka effekten, enligt Josef Nylén, presschef på Forsmarks kraftgrupp.

– Vi har i vår förnyelse av delar av anläggningen, som aggregatstransformatorer och spänningsregulator, bland annat fokuserat på systemets förmåga att hantera större störningar som kortslutningar. Vi har till exempel bytt ut generatorer och transformatorer, och nu pågår ett byte av magnetiseringsutrustning. Det ger oss möjlighet att licensiera anläggningen för en högre effekt, säger han.

”Tvisten har vi lagt bakom oss”

Den tidigare tvisten handlade om blockets förmåga att hantera spänningsvariationer i det anslutande stamnätet. Anläggningen måste klara kortslutningar utan att kopplas ifrån. Annars finns risk för en kedjereaktion som kan reda till strömavbrott i stora delar av Sverige. I skriftväxlingen i målet skrev Svenska kraftnät att myndigheten aldrig tidigare hade sett så låga kritiska felbortkopplingstider som ett effekthöjt Forsmark 1.

Varför tror ni att Svenska kraftnät ska gå med på effekthöjningen den här gången med tanke på hur osams ni blev förra gången?

– Den tvist som funnits har vi lagt bakom oss. Vi följer Svenska kraftnäts rekommendation om hur vi ska hantera ett sådant här ärende. Sedan får Svenska kraftnät räkna på elnätet från sin sida, det har gjorts en del åtgärder och om de är till vår fördel eller nackdel vet vi inte, säger Josef Nylén.

Josef Nylén. Foto: Forsmarks kraftgrupp

Hur Svenska kraftnät nu ställer sig till effekthöjningen som planeras till hösten 2022 är oklart.

– Vi har inte ännu haft möjlighet att gå igenom vilka åtgärder som vidtagits, säger Carina Netterlind, pressekreterare på Svenska kraftnät.

När tillståndsprocessen förväntas vara klar kan myndigheten inte heller svara på.

”Handlar om komplicerade frågor”

Urban Lundin, professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet, bedömer dock att Forsmark borde ha goda möjligheter att uppfylla stabilitetskraven med de vidtagna åtgärderna.

– Det de har bytt ut är sådant som påverkar gränsbrytstiden, så det kommer säkerligen att förbättra stabiliteten. Det här är de enkla sakerna man kan göra som spelar stor roll, säger han.

Urban Lundin.Jose PerezJose Perez Foto: Jose Perez

Moderniseringsåtgärderna på block 1 har enligt Forsmarks kraftgrupp varit planerade sedan länge.

Varför var det då nödvändigt att gå hela varvet i domstol?

– Det finns ett ökat behov av fossilfri kraft i samhället, och med tanke på det kan man tycka att det var i onödan. Samtidigt handlar det om komplicerade frågor och regelverk som ändrats över tid. Vi har lärt oss mycket under processens gång. Nu jobbar vi i samförstånd med Svenska kraftnät för att kunna genomföra den här effekthöjningen, säger Josef Nylén.

”Svenska kraftnät kanske blir lite ledsna”

Den lösning som kanske känns som mest självklar, att bygga en ny kraftledning till block 1, har diskuterats genom åren. Men enligt Forsmark har Svenska kraftnät velat att kraftgruppen ska betala uppemot en miljard kronor för en ny ledning med kapacitet om 1 000 MW, trots att bolaget bara ville höja effekten med cirka 135 MW.

De åtgärder som nu har vidtagits vid Forsmarks kraftgrupp är betydligt billigare än att bygga en ny kraftledning till block 1, bedömer Urban Lundin. Han karaktäriserar den nu valda lösningen som bra för alla, utom möjligen Svenska kraftnät.

– Det är bra för Forsmark om de kan sälja mer el och det borde vara bra för konsumenterna också eftersom mer effekt i området borde innebära att elpriserna blir lägre. Men Svenska kraftnät kanske blir lite ledsna som inte fick en nätförstärkning, säger han.

Forsmarks kärnkraftverk

Forsmark 1: 990 MW

Forsmark 2: 1 118 MW

Forsmark 3: 1 172 MW

Alla tre reaktorer i Forsmark är kokvattenreaktorer.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt