Forskare: ”Covid är en opportunistisk luftsmitta”

2020-10-08 11:20  

Covid-19 kan spridas som en luftburen smitta, enligt den amerikanska hälsomyndigheten. Men vad är egentligen skillnaden mot droppsmitta? Så här svarar en svensk forskare.

Diskussionen om huruvida covid-19 är en droppsmitta eller luftburen smitta har pågått under flera månader.

En droppsmitta innebär att sjukdomen sprids genom vätskedroppar från luftvägarna som uppstår när en sjuk person hostar eller nyser. Som regel kan dropparna nå någon meter innan de faller till marken.

En luftburen smitta kan däremot spridas över längre avstånd, mer än två meter. Små droppar med smittämnen kan hänga kvar i luften och föras vidare med luftströmmar. Därför kan det räcka att passera ett rum där en sjuk person har vistats flera timmar tidigare för att få sjukdomen.

Ett känt exempel på luftburen smitta är mässling. Det är en extremt smittsam virussjukdom som sprids när en smittad person hostar eller nyser. Då färdas små droppar med virus genom luften och kan nå angränsande rum eller till och med spridas i en hel trappuppgång.

Covid-19 har i Sverige främst betraktats som en droppsmitta. Men allt mer forskning tyder på att viruset också kan smittas över längre avstånd genom luften.

En patient vårdas för covid-19 i Italien. Foto: Marco Alpozzi/TT

Den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC kom nyligen fram till att covid-19 i vissa fall kan spridas som luftburen smitta. Det gäller till exempel när människor vistas i begränsade utrymmen, när ventilationen är dålig, eller när människor under en längre tid exponeras för partiklar från personer i omgivningen som skriker, sjunger eller motionerar.

Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi på Lunds tekniska högskola, är inte förvånad över CDC:s slutsats:

– Nej, det CDC skriver sammanfattar det vetenskapliga läget och stämmer väldigt bra med hur jag har uppfattat det hela sedan maj eller juni någon gång.

Han är medförfattare till en ny svensk studie som CDC räknar upp i sin referenslista. Forskarna undersökte hur många partiklar som utsöndrades från luftvägarna vid körsång. Slutsatsen var att sång ger upphov till fler partiklar än tal.

Men var går egentligen gränsen mellan droppsmitta och luftburen smitta? Enligt Jakob Löndahl finns det ingen skarp skiljelinje.

– Inom infektionsmedicin har man tidigare sagt att droppsmitta handlar om droppar som är större än fem mikrometer och som trillar ner till marken ganska fort, medan luftsmitta är mindre partiklar som sprids långt. Men den modellen är alldeles för enkel, säger han.

Provtagning för covid-19 utanför smittskyddskliniken vid Huddinge sjukhus i Stockholm. Foto: Jerker Ivarsson/TT

I stället menar han att flera faktorer spelar in. Droppstorlek är en faktor, koncentrationen av droppar i luften en annan, hur länge viruset kan överleva i luft en tredje.

– Det går inte att dra en skarp gräns mellan luftsmitta och droppsmitta. Det är ett slags kontinuum. Om det är dålig ventilation ökar smittrisken, om folk pratar högt sprids mer virus, vilket ökar risken att bli smittad även på längre avstånd. Mängden virus i luft är lägre på långa avstånd från smittkällan, men om vi vistas en lång tid i en sådan miljö kan dosen ändå bli tillräcklig för att insjukna, säger han.

Jakob Löndahl kallar covid-19 för ”en opportunistisk luftsmitta”. Med det menar han precis samma sak som CDC. Sjukdomen beter sig huvudsakligen som en droppsmitta, men kan i vissa fall spridas som en luftsmitta.

Folkhälsomyndigheten beskriver dock fortfarande covid-19 som en droppsmitta på sin hemsida: ”Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar inte som luftburen smitta utan som droppsmitta.”

Brittiska forskare undersöker hur stor smittorisken är vid körsång genom att låta testpersoner sjunga in i en tratt. Foto: Christian Sinibaldi/TT

Men enligt statsepidemiolog Anders Tegnell har Folkhälsomyndigheten ungefär samma syn som CDC.

– Covid-19 är huvudsakligen en droppsmitta. Att man under vissa former kan sprida smittan på andra sätt är inget specifikt för covid-19, säger han till Svenska Dagbladet.

Betyder beskedet från CDC något för oss i Sverige?

– Nej jag tror inte att det innebär några stora förändringar. Inom sjukvården har man tagit höjd för luftsmitta ända från början genom att använda andningsskydd i nära patientkontakter när virus kan frigöras till luft, sätta in luftrenare och öka på ventilationen, säger Jakob Löndahl.

Han påpekar dock att det fortfarande finns flera oklarheter kring hur covid-19 smittar.

– Det finns skäl att tro att det är de stora dropparna som smittar mest. De innehåller mer virus eftersom de är större. Men det kan också vara så att mindre droppar smittar mest för att man kan andas in dem lättare och de kommer längre ner i luftvägarna, säger han.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt