El-premiär för svenska undervattensdraken

2018-10-29 06:00  

Svenska Minesto har utvecklat ett kraftverk för att omvandla tidvattenströmmar till el. Nu har anläggningen börjat ge el.

Det finns flera olika tekniker för att ta tillvara på energin i tidvattnets rörelser. Till exempel har det varit vanligt att bygga dammar på platser där skillnaden mellan ebb och flod är stora. Men sådana platser är det ont om.

Det svenska företaget Minesto har satsat på en annorlunda konstruktion för att omvandla långsamma tidvattenströmmar till elektricitet.

Deras kraftverk ser ut ungefär som en flygande drake. Men i stället för att flyga högt bland molnen ska den cirkla under vattenytan, förankrad via en vajer i havsbottnen.

Minestos drake är inte kopplad till elnätet än

Hittills har endast ett sådant undervattensverk installerats i kommersiell skala. Det finns utanför den walesiska kusten och i början av oktober gav anläggningen el för första gången under en testomgång.

– Det var ett stort och viktigt framsteg. Nu arbetar vi vidare för att komma in i en elproducerande fas, berättar Magnus Matsson, kommunikationsansvarig på Minesto.

Än så länge är kraftverket inte anslutet till elnätet. I stället leds elektriciteten till en boj intill, där en analysenhet loggar hur mycket som har genererats.

Installationen blev försenad

Kraftverket har en installerad maxeffekt om 0,5 MW och undervattensdraken mäter tolv meter mellan vingspetsarna. Vattenströmmarnas rörelse omvandlas till elektricitet via en turbin och en generator på undersidan av vingen.

Ny Teknik har flera gånger berättat om arbetet med Minestos undervattensdrake. Senast var 2016, när kraftverket utanför Wales kust var på väg att installeras. På grund av ett betongfundament som inte levererades i tid blev installationen försenad, så i stället för 2017 kom kraftverket på plats 2018.

Nu sitter kraftverket förankrat på 85 meters djup. Själva draken cirklar i en rörelse på 20-50 meters djup. Tanken är att flera liknande drakar ska kunna installeras på en och samma plats för att bilda en park för förnybar energi.

Läs mer: Tidvattenkraft utmanar kärnkraften: ”Billigare”

Mindre modell utecklas för off grid

Minesto arbetar vidare på att optimera kraftverket utanför Wales, men driver parallellt även ett utvecklingsarbete för att ta fram en mindre version av undervattensdraken för off grid-applikationer. Den ska kunna användas i områden som i dag saknar elnät.

– Det kan vara ö-ekonomier, fiskeodlingar eller liknande. Vi har fått förfrågningar på en sådan typ av modell. Den har ett kommersiellt värde redan från början eftersom den kan ersätta dieselgeneration som är dyr och smutsig, säger Magnus Matsson.

Off grid-modellen kommer att bli mindre, 100 kW i uteffekt och fyra till sex meter mellan vingspetsarna, och ska kunna installeras på mindre vattendjup.

– Vi har för avsikt att sälja och installera den mindre modellen i något land nästa år, säger Magnus Matsson.

Saknar finansiering för park

Enligt Minesto pågår diskussioner med kunder i flera länder, men det är Färöarna och Taiwan som ligger bäst till för en installation under nästa år.

– Färöarna är väldigt intressant, de har väldigt omgående behov. De ska ställa om till 100 procent förnybart till 2030, så de är lite föregångare, och vill titta på alla tillgängliga energiresurser. Och i Taiwan har vi redan samarbete med lokala universitet och överenskommelser om testning, så där finns en etablerad närvaro, säger Magnus Matsson.

Framtiden för det större kraftverket utanför Wales är dock något oklar. Minesto vill komplettera det med flera enheter för att verifiera funktionen hos en 10 MW-park, men saknar ännu finansiering.

Läs mer: Må bästa vågkraftverk vinna -110 miljoner kronor

Regeringsstöd behövs för storskalig utrullning

Dessutom svävar en osäkerhet över projekt om förnybar energi i Storbritannien sedan regeringen har dragit in sitt tidigare investeringsstöd.

– Det första steget, att nå en minipark om 10 MW, kan vi ta med stöd av Wales regering eller elköpsavtal, men för en storskalig utrullning i Storbritannien måste det finnas tydliga stöd på Westminster-nivå. Det är en anledning till att vi utvecklar alternativ i andra länder, säger Magnus Matsson.

Fler tekniker på gång

Svenska företag arbetar på flera olika spår för att utvinna elektricitet ur havets rörelser.

Corpower Ocean har utvecklat ett vågkraftverk som ser ut som ett stort metflöte och som förankras i havsbottnen.

Seabaseds koncept bygger också på bojar som flyter vid ytan och ansluts till generatorer på havsbottnen.

Waves 4 Power har ett liknande koncept, men generatorn sitter i bojen.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt