Därför skakar PFAS-domen om vattenbranschen

2021-05-14 09:55  

Första ronden om det PFAS-förorenade vattnet i Blekinge gick till Kallingeborna. Nu förväntar sig branschorganisationen Svenskt Vatten fler skadeståndskrav medan miljöforskare menar att domen belyser systemfel.

Kallingeborna vann första ronden i målet om det PFAS-förorenade vattnet i Blekinge. Om domen står sig kan det leda till fler skadeståndskrav mot kommunala vattenbolag och höjda VA-taxor, tror branschorganisationen Svenskt Vatten.

Under mer än 25 år leddes dricksvatten förorenat med PFAS ut till Kallingeborna. PFAS-kemikalierna kom från brandsläckningsskum som Försvarsmakten övade med på flygflottiljen F17.

165 personer i Kallinge stämde det kommunala vattenbolaget Ronneby Miljö och Teknik och begärde ersättning för att de nu har förhöjda halter av PFAS i sitt blod.

I april kom domen från Blekinge tingsrätt, som gick på Kallingebornas linje. Domstolen ansåg att de förhöjda halterna innebär ökade hälsorisker. Ronneby Miljö och Teknik ska därför kompensera Kallingborna för personskadan.

Men vattenbolaget överklagade domen och begär prövningstillstånd i hovrätten. Där är förhoppningen att ett beslut ska fattas inom två månader.

Brandövningsplatsen på F17 i Blekinge. Foto: Johan Nilsson/TT

Domen i tingsrätten väckte en del förvåning bland jurister på grund av resonemanget att själva risken för en skada utgjorde en personskada i juridisk mening.

Målet har prövats utifrån produktansvarslagen. Det avgjordes av Högsta domstolen redan innan målet togs upp av tingsrätten. Enligt Högsta domstolen var vattnet som Kallingeborna hade fått en produkt och produktansvarslagen gällde i fallet.

Det får konsekvenser för ansvarsfrågan. Produktansvarslagen är skarpare formulerad än vattentjänstlagen. Branschorganisationen Svenskt Vatten har därför velat se en överprövning av PFAS-domen från Blekinge tingsrätt.

– Vi och våra medlemmar behöver få veta vad som gäller, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, på organisationens hemsida.

Foto: Johan Nilsson/TT

Om tingsrättens dom står sig i högre i instans tror Svenskt Vatten att det kommer att leda till fler skadeståndskrav mot kommunala vattenbolag, även för andra typer av föroreningar än PFAS.

Då kan följden bli höjda vatten- och avloppsavgifter.

– Kommunernas vattenförsörjning är ingen vinstdrivande verksamhet utan något som en kommun är skyldig att göra under vissa förutsättningar. Man får inte göra vinst eller överskott. Därför finns det inga extra pengar att plocka skadeståndspengar från, säger Gilbert Nordenswan, chefsjurist på Svenskt Vatten, till Ny Teknik.

Men vattenbolaget kan väl i sin tur kräva förorenaren, i Kallingefallet alltså Försvarsmakten, på ersättning för att täcka utgiften för skadestånd?

– Ja och det hoppas jag att Ronneby Miljö och Teknik gör också. Men man kan inte alltid säga vem som har orsakat föroreningen och då kan skadeståndskrav leda till höjda VA-taxor, säger Gilbert Nordenswan.

Gilbert Nordenswan. Foto: Svenskt Vatten

Ronneby kommuns ombud i tvisten, Mathias Kågell-Landgren, uppger för Aktuell Hållbarhet att kommunen ännu inte har tagit ställning till om staten ska krävas på pengar om skadeståndsskyldigheten står sig i högre instanser.

Kallingeborna har från början framhållit att de inte är ute efter höga skadestånd. De vill ha ett svar på principfrågan om det är okej att skicka ut förgiftat dricksvatten till konsumenter. De vill få fram pengar till ett forskningscentrum om PFAS och försäkra sig om särskilda hälsokontroller i Blekinge för att hitta eventuella sjukdomar snabbt.

En grupp jurister och miljöforskare från svenska universitet anser att domen från Blekinge tingsrätt belyser allvarliga systemfel. Tillverkare och importörer av PFAS-kemikalier har ett större ansvar för att förhindra utsläpp än vattenbolaget, skriver de i ett debattinlägg i Altinget.

”Att varken kemiindustrin eller brandskumstillverkarna redovisat riskerna och hindrat spridningen tidigare tyder på allvarliga brister i systemet.”

Mathias Kågell-Landgren. Foto: Johan Nilsson/TT

De anser att lagstiftningen behöver skärpas så att särskilt farliga ämnen ska kunna stoppas snabbare, innan de släppts ut eller används, och rekommenderar kemiindustrin att frivilligt sluta producera PFAS.

På Svenskt Vatten anser Gilbert Nordenswan att det behövs ett ökat skydd av dricksvattnet.

– Kommunerna måste jobba mer med att skydda vattentäkterna så att det inte kommer dit något som orsakar kvalitetsproblem. Man kan till exempel inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter om vilka verksamheter som får bedrivas, säger han.

PFAS

PFAS är en grupp om drygt 4 000 ämnen under samlingsnamnet poly- och perfluorerade alkylsubstanser. De är syntetiskt framställda och började användas på 1950-talet för sina smuts- och vattenavvisande egenskaper. Gruppen kännetecknas av starka bindningar mellan kol- och fluoratomer och ämnena är därför extremt svårnedbrytbara. Flera av ämnena är farliga för hälsan om de intas i höga halter under lång tid.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt