Därför kan EU:s upphovsrätt hota det fria internet

2018-09-12 15:35  
Foto: Jörgen Appelgren, Alamy

ANALYS. Under onsdagen röstade EU-parlamentet för en ny upphovsrättslag som fått kritikerna att proklamera internets död. Men varför är motståndet mot den så kallade länkskatten och uppladdningsfiltret så starkt?

Till rungande applåder röstade EU-parlamentet med rejäl majoritet, 438 röster mot 226, för ett förslag till unionens nya upphovsrättslag. Den som av kritikerna kommit att kallas för en dödsstöt mot det fria internet.

Flera svenska EU-parlamentariker reagerade starkt. Det är ”åt helvete” skriver Christofer Fjellner (M) på Twitter och Fredrick Federley (L) kallar beslutet ”döden för internet som vi känner det idag”. ”En dålig dag för internet”, konstaterar Max Andersson (MP) lite mer nyktert.

Det går utan att överdriva säga att den här problembilden inte delas av direktivets förespråkare, en bred samling upphovsrättsorganisationer, mediehus och rättighetsinnehavare. De menar i breda ordalag att kritikerna målar fan på väggen och övertolkar vilken påverkan lagförslagen kommer att få.

Läs mer: Upphovsrättsorganisationer tog hem segern i EU-omröstning

För transparensens skull ska sägas att undertecknad också kritiserat delar av förslaget i en krönika i Ny Teknik.

Än är allt förstås inte klart. Ministerrådet ska säga sitt, och parterna kommer att kompromissa. Om lagen faktiskt blir verklighet vet vi förmodligen inte förrän under nästa år.

Men hur kan det finnas två så diametralt olika tolkningar av förslaget?

Mycket handlar om två delar av direktivet som har kommit att kallas för länkskatt och uppladdningsfilter.

Artikel 11: Länkskatten

Förslaget går ut på att plattformar som Facebook eller Google ska betala för sig när de sprider delar av artiklar och annat upphovsrättsskyddat material.

Här är inte minst mediehusen drivande. Länkskatten ska bli ett sätt att ta tillbaka lite av de annonspengar som i allt större utsträckning har hamnat i internetjättarna fickor, i stället för hos publicisterna.

Den här delen av förslaget har till och med väckt debatt om själva benämningen. För någon skatt på ”länkar” är det ju inte i ordets rätta bemärkelse. Det handlar om att en plattform ska betala en licensavgift för att sprida ”bitar” av ett upphovsrättsskyddat material. Som till exempel när du delar en artikel på Facebook: då följer inte bara länken med utan rubrik, ingress och bilder.

Men kritikerna är oroliga för att länkskatten är för löst definierad. Om EU inte lyckas definiera vad som är en länk blir det upp till varje medlemsland, och skulle kunna leda till en uppsjö av olika tolkningar kring hur mycket du får dela innan det börjar kosta pengar.

Läs mer: ”EU är på god väg att döda det fria internet”

En annan, mer principiell invändning, är att man inskränker en viktig grundpelare i det fria nätet. Själva konceptet att med hjälp av länkar knyta ihop alla de trådar som utgör internet.

Det ska tilläggas att både Spanien och Tyskland har infört den här typen av lagstiftning, utan större framgång. Internetjättarna har lyckats kringgå lagarna, och mediahusen har inte blivit en krona rikare. Därför sätter man nu hopp till en gemensam europeisk lag där det tydligt framgår att ersättning ska betalas.

Artikel 13: Uppladdningsfiltret

Förslaget går ut på att plattformar som Facebook eller Google måste vidta åtgärder för att hindra att användarna laddar upp upphovsrättsskyddat material.

Lagförslaget ger inga konkreta svar på hur det ska ske, mer än att man ska använda någon form av innehållsklassificering, men i praktiken finns det bara en rimlig väg. Det är att skapa ett filter som använder algoritmer för att identifiera och stoppa upphovsrättskyddat material.

Det gäller inte bara ljud och bild. Det gäller allt som användare laddar upp på nätet, som texter eller källkod.

Kritiken mot det här förslaget har varit massiv av flera anledningar.

1. Det slår mot små spelare

Google har investerat många, många miljoner dollar i att utveckla ett filter för att hindra upphovsrättsskyddat material från att laddas upp på Youtube. Det är inte säkert att mindre aktörer har samma möjlighet, och de skulle därmed kunna bli utestängda från den europeiska marknaden eller riskera böter om de inte lyckas stoppa upphovsrättsskyddat innehåll.

I förslaget som godkändes av parlamentet finns ett undantag för de allra minsta sajterna och tjänsterna. Men det är svårt att säga var gränsen kommer att dras.

2. Det riskerar att blockera fel material

Det finns flera undantag då det faktiskt är okej att använda upphovsrättsskyddat material. Som när det handlar om parodier, memes eller satir. Kritikerna menar att filtren med all sannolikhet kommer att stoppa den typen av innehåll från att laddas upp på nätet.

Dessutom vet vi av erfarenhet från Youtubes innehållsfilter att det ibland blockerar helt fel saker. Alltifrån föreläsningar på MIT till parodiklipp har stoppats av algoritmerna.

Läs mer: Kampen om upphovsrätt på nätet går till EU-röstning

Och visst går det att överklaga beslutet och be en mänsklig handläggare att släppa igenom klippet ändå. Men då har vi plötsligt ändrat så att bevisbördan faller på användaren i stället för en rättighetsinnehavare.

Kritiker som vill måla upp en riktigt dyster bild menar dessutom att upphovsrättfiltren skulle kunna blockera innehåll som kanske är viktigt för allmänheten att ta del av. Om en film från en protestmarsch innehåller musik skulle den kunna strykas. En film som visar hur en politiker beter sig illa skulle kunna stoppas om en upphovsrättskyddad bild synd i bakgrunden. Det är än så länge bara spekulationer, men oroväckande sådana.

Upphovsrättsskyddade sportevenemang

En tredje kontroversiell punkt som godkändes av parlamentet under onsdagen var att ge idrottsevenemang ett upphovsrättsskydd.

Det skulle i förlängningen kunna betyda att mobilfilmer eller bilder från till exempel en fotbollsmatch skulle kunna klassas som upphovsrättsintrång.

Simon Campanello

Mer om: EU Upphovsrätt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt