Varför kör tågen vänstertrafik?

2012-05-15 23:00  

Läsarna vet.

Fråga:

Hur kommer det sig att järnvägen och tunnelbanan kör vänstertrafik trots att vi gick över till högertrafik på vägarna 1967?

Bertil Johansson

Svaret är att trafikslagen inte är kopplade till varandra. Exempelvis har Tyskland och Nederländerna högertrafik på järnväg, medan Belgien och Frankrike har väns­tertrafik, detta trots att alla fyra länderna har högertrafik på vägarna. Det verkar ligga i människans natur att om det finns två valmöjligheter delar världen nästan slumpvis upp sig på dessa. Finns det däremot tusen alternativ kommer man överens om en standard.

Att byta från vänster- till högertrafik för järnvägen är resurskrävande – signaler, växlar med mera måste flyttas – så därför låter man bli. Men lik förbannat tittar jag, som flyttade från Tyskland för trettio år sedan, fortfarande åt fel håll på perrongen när jag väntar på tunnelbanan...

Thorsten Schütte, Västerås

Svar:

Kostnaderna skulle bli enorma att byta till högertrafik för tåg. Dessutom vore nyttan begränsad. Man glider inte så lätt över på fel sida, eller hur?

Nils Thorell

Svar:

Faktum är att Öresunds­tågen kör högertrafik i Citytunneln i Malmö.

Petter

Vid högertrafikomläggningen  den 3/9 1967 diskuterades även en omläggning för den spårbundna trafiken. Man ansåg nämligen att risk förelåg att lokförare efter ett arbetspass skulle återfalla i vänsterbeteende vid bilresan mot hemmet.

Problemet kan synas enkelt att lösa, men kostnaderna visade sig bli högre än man hade räknat med. En stor del av signalsystemet och många perronger och infarter till stationer skulle behöva byggas om. Kostnaderna ansågs bli för höga och planerna skrinlades.

Christer Turèn, Uppsala

Sedan starten av järnvägen i Sverige körde man på väns­ter sida (då fanns knappt dubbelspår, varför det inte ens var något problem). De flesta lok i början kom från England, där föraren stod till vänster i färdriktningen, och därmed sattes alla signaler till vänster om spåret. Alla svenska lok som byggts har också vänsterkörning. Moderna tåg i dag har oftast föraren mitt fram. På nyare ellok som köps in sitter föraren till höger efter europeiskt manér, men eftersom de optiska signalerna i dag inte har nog direkt betydelse  – hastighetsbesked med mera finns i ATC (Automatic Train Control, datorbaserat övervakningssystem) – så ”ser” föraren det han behöver ändå.

Peter Alsén

Fråga:

Jag har alltid undrat varför man inte använder  standard 50 Hz växelström utan frekvensomformar till 16 2/3 Hz.

Lars Holmgren

Veckans nya frågor:

Fråga:

När James Cameron nyligen genomförde en dykexpedition i Marianergraven till 11 000 m djup hördes påståenden om att vattnet där nere skulle vara trögflytande som sirap på grund av det höga trycket. Jag tror inte det kan stämma, eftersom det inte går att komprimera vatten. Har vattnet en annan viskositet vid 1 100 bar?

Håkan Svensson  

Fråga:

Vindkraft måste oavsett utbyggd kapacitet alltid ha full back-up av ”konventionell” el, då det inte alltid blåser, speciellt inte kalla vinterdagar. Varför anlägger man inte vindkraftsparker i anslutning till vattenkraftsanläggningar och använder utvunnen energi till att pumpa upp vattnet i dammarna igen? Vinsten bör bli att man effektivare kan utnyttja vindkraften när det blåser, samt att det uppumpade vattnet kan utnyttjas till el när behovet är som störst, oavsett temperatur eller om det blåser eller ej.

Staffan Olsson

Skicka in era svar och nya intrikata frågor till teknikfragan@nyteknik.se

Det är ni, kära läsare, som både frågar och svarar i Teknikfrågans spalter.

Kaianders Sempler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer