”Stöd i ena änden - konkurser i den andra”

2018-01-17 16:48  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det är oerhört provocerande att samtidigt som vindkraftsägare kämpar med förluster, dela ut pengar till kommunerna för att öka utbyggnaden. Det skriver Jeanette Lindeblad, Svensk vindkraftsförening, med anledning av regeringens beslut om en vindkraftspremie.

Vindkraftsetableringarna har ökat ganska rejält de senaste tio åren. Det är en mycket positiv utveckling som hejdar klimatförändringar, medverkar till teknisk utveckling och skapar sysselsättning i Sverige. Utbyggnaden av vindkraft har gått så snabbt att samhällets uppsatta målsättningar i princip redan är uppnådda.

Med en fortsatt offensiv vindkraftspolitik kan överskott på vindkraftsel i Sverige användas för att exportera el till nationer som har haft svårare att uppnå sina respektive nationella mål för förnybar energi.

Expansionen av vindkraft har bland annat kunnat ske genom att många småföretagare investerat ur egen ficka. Vi pratar om eldsjälar som ibland varit beredda att belåna sina hem och som redan från början kalkylerat med viss förlust i driften i takt med den snabba utbyggnaden av vindkraft på en gemensam elmarknad. Men vindkraftsägarna räknade med att elcertifikatsystemet skulle ge såpass tillskott att satsningarna skulle kunna gå runt ekonomiskt.

Många vindkraftsägare har inte låtit sig skrämmas av det växande utbudet eller de sjunkande elpriserna, utan har tagit ansvar för investeringar och drift i en bransch som vi alla vet behöver expandera för att nå klimatmålen.

Samhället har pekat ut vindkraften som en väsentlig del för att uppnå klimatmål och för att klara viktiga EU- mål inom energipolitiken. Vindkraftsägare har varit beredda att ta egna risker, men de har också utgått från långsiktig uppbackning från samhället.

Nuvarande konstruktion av certifikatsystemet tar dålig eller ingen hänsyn till vindkraftsägarnas redan gjorda investeringar. Ingen i regeringen har lyssnat på våra påpekanden i denna fråga. De vindkraftsägare som har varit föregångare och röjt mark för en stor omställning till fossilfritt lämnas därmed åt sitt öde och tvingas minska eller helt lägga ner driften av sina verk, andra drar på sig dyra lån för att försöka överleva tills en eventuell förändring kommer. Det har medfört att ett flertal vindkraftsägare gått i konkurs eller har fått sälja sina vindkraftsverk till underpriser.

När många vindkraftsägare kämpar med sina förluster är det oerhört provocerande att regeringen väljer att öppna plånboken och dela ut en premie till kommunerna för att få fart på vindkraftsutbyggnaden.

Vi är övertygade om att planprocessen för vindkraftsetableringar tar alltför lång tid och att vissa kommuner tenderar att felaktigt använda sitt kommunala veto för att stoppa vindkraftsutbyggnad. Vi är positiva till de förslag som finns att begränsa det kommunala vetot. Gör hellre en sådan förändring än att bakvägen dela ut tveksamma bidrag till ny etablering av vindkraft.

Vi som företräder en mängd vindkraftsägare önskar oss hellre ett stöd eller åtminstone någon slags erkännande och förståelse för dem som redan satsat stort och som nu riskerar att sakna ekonomiskt utrymme för att fullfölja sina ambitioner.

När det går knackigt för vindkraftsägarna drabbas hela samhället som behöver en ytterligare skjuts i vindkraftsutbyggnaden, istället för en inbromsning som nu riskerar att bli fallet.

Regeringen har beslutat om en premie till kommunerna för vindkraftsutbyggnad som är dålig i sin konstruktion. Dessa bidrag riskerar att stanna i kommunernas kassor utan att nå de vindkraftsägare som förväntas fortsätta riskera eget kapital. Dessutom är satsningen som regeringen presenterar så liten, totalt 70 miljoner kronor, att den motsvarar vad en enda vindkraftsägare redan förlorat.

Vi hoppas att sista ordet för konstruktionen av denna premie till vindkraft återstår, att fokus snarast flyttas för fortsatt utbyggnad av vindkraft med inhemskt kapital och att tilltron till vindkraft åter tar fart. Det förutsätter långsiktigt stabila samt rimliga ekonomiska villkor för vindkraftsägare, istället för löften om att sprida småpengar över kommuner, sannolikt utan önskad effekt för vindkraftsutbyggnaden.

Jeanette Lindeblad

Ordförande Svensk Vindkraftsförening

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt