NYTT FRÅN NY TEKNIK

”Vi har gott om idéer men måste uppmuntra att de förverkligas” • 33-listan på Norrköping Tech Day

Martina Hegestig, Lead och Jonas Nilsson, Norrköping Science Park.

Norrköping Tech Day blev tredje stoppet på turnén för 33-listan, Ny Tekniks startuplista för Sveriges mest lovande unga teknikbolag. 33-bolagen Ligna Energy och Voysys berättade om att skala upp utan externt kapital – och att byta teknikspår, mitt i startupresan.

Publicerad Uppdaterad

Under Norrköping Tech Day 2024, som hade temat visualisering och ai, samlades storföretag, startups, offentliga organisationer och politiker för att utveckla den svenska tech-scenen. 

– Det finns mycket spetsforskning i Norrköping och det vill vi visa genom den här kraftsamlingen. För att utveckla tekniken behöver vi attrahera och inspirera fler ungdomar till att satsa på innovation och entreprenörskap. Vi vill visa dem att det finns möjlighet att skapa verklig påverkan som gör skillnad i framtiden. Att det finns ett nätverk, intresse och partner här som kan hjälpa dem, säger Jonas Nilsson, vd för Norrköping Science Park. 

Jonas Nilsson, vd på Norrköping Science Park

Värdarna för evenemanget är Norrköping Science Park, Lead (Linköping universitets företagsinkubator) och Visualization Center C i samarbete med Ny Teknik, Linköpings universitet och Visual Sweden. 

Martina Hegestig är verksamhetschef på Lead och ledde programmet på scenen. 

– För att lösa våra samhällsproblem behöver vi skapa krockar i mixen av aktörer som kommer hit. Forskning möter etablerade bolag och startups och där skapas spänning. Det finns ett utvecklingsbehov inom startupvärlden och det handlar inte om att öka mängden idéer, det har vi gott om här, utan det handlar om att uppmuntra förverkligandet. Vi behöver skapa en entreprenöriell kultur inom innovationssegmentet, säger Martina Hegestig. 

33-listan på scenen: Lärdomar från uppskalning 

En del av scenprogramet utgjordes av Ny Tekniks Helena Wiktelius, eventansvarig, tillsammans med två företag som tidigare har varit med på Ny Tekniks startuplista, 33-listan. Startupbolagen Voysys och Ligna Energy delade med sig av sina erfarenheter och råd. 

Voysys gör mjukvara för fjärrstyrning av fordon och delade med sig av intressanta lärdomar om sin startupresa – en ovanlig resa, då Voysys aldrig har tagit in externt kapital. 

– Det vi gör bättre än någon annan i hela världen, det är att reglera och se till att man kan få igenom video över otillförlitliga nätverk. Ett typexempel är att du har ett autonomt fordon som är någonstans och får problem och man behöver hoppa in i det och förstå vad det är som händer. Det är nästan alltid så att det här fordonet kommer att vara någonstans där det är dålig täckning. Då kan vi ge våra kunder möjlighet att fjärrstyra fordonen på fler ställen där det är sämre nätverk än om man inte använder oss, säger Torkel Danielsson, medgrundare av Voysys. 

Att inte ta in kapital, så kallat bootstrapping, är en strategi som ställer höga krav på tidiga kundrelationer och engagerade företagare. 

– Jag vill uppmuntra fler startups att jobba på det här sättet. För oss var det ganska avgörande att det inte var det första företaget vi startade. Vi är tre medgrundare varav två av oss har startat och drivit bolag förut. Vi hade därför möjlighet att inte ta ut någon lön första året, vilket hjälper en hel del. Men det handlar inte bara om det. Vi har varit väldigt kundfokuserade från start och medvetet inte fastnat i det jag kallar bidragsträsket. Vissa företag måste ta in kapital men många behöver inte det. Vi kom i kontakt med bolag precis i början genom nätverk. Vi känner folk och visste ungefär vad vi gjorde för någonting. I början tog vi lägre betalt för att öppna möjligheterna att få komma in, säger Torkel Danielsson. 

Peter Ringstad, Ligna Energy och Torkel Danielsson, Voysys, på scenen tillsammans med Helena Wiktelius, Ny Teknik Group.

Ligna Energy tillverkar den tunnaste och mest hållbara energilagringskomponenten för självförsörjning av trådlös teknik – en utveckling som inte varit helt linjär.

– Vi har funnits i sex år och började vår resa med att utveckla lagring för storskalig energitransformation. Men efter ungefär tre år gjorde vi en pivot. Vi insåg att det skulle krävas enorma mängder kapital och att vi faktiskt hade teknik och innovation som vi kunde använda ändå. Nu skapar vi såväl ekonomiska som miljömässiga värden för våra kunder genom ett minimalt tunt energilager, säger Peter Ringstad, vd på Ligna Energy.

 Ligna Energy har hittat en plats på den snabbt växande elektrifieringsmarknaden och har identifierat 25 olika applikationsområden för sin lösning. 

– Vi arbetar främst med sensorer för byggnader men även spårare av olika slag på logistiska föremål, smarta kort och hylletiketter. Det kommande året står vi inför en spännande tid och ser fram emot att lämna ett slags sample-produktion för att gå in i en serieproduktion. Vi är i en fas där vi satsar stort på kundkontrakt och det är något som är viktigt för alla startups att göra. Jobba kundnära så att man kan bygga sitt hus, säger Peter Ringstad. 

Skandia var på plats i Norrköping och är en strategisk partner till 33-listan. Katarina Lindahl, är försäljningschef för Skandia i Östergötland och understryker behovet hos företag som skalar upp att kunna fokusera på sin affär.

– För alla företag, men kanske framför allt för tillväxtbolag, är medarbetarna essentiella för att lyckas. Vi ser att det är en utmaning för startups att kanske kunna möta vissa lönenivåer i tidiga skeden och faktiskt ha tid att ha fullt fokus på alla enskilda medarbetares välmående. Men genom förmånspaket kan man få hjälp att både attrahera och behålla sin värdefulla personal. Det kan handla om allt ifrån pensionspaket till tillgång till psykologsamtal och sjukgymnast. Ju bättre ens medarbetare mår desto bättre mår företaget. 

Trygget vs mod – ”Andra är djärvare”

Scenprogrammet på Norrköping Tech Day var späckat av erfarna och generösa talare. Bland talarna återfanns Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering och avdelningschef för medie- och informationsteknik på Linköpings universitet, Salla Franzén, investeringschef på Navigare Ventures, Amy Loutfi, professor i datavetenskap på Örebros universitet och Anders Ölme, ansvarig för affärs- och partnersamarbeten i Norden, Nvidia. 

Ett genomgående tema hos talarna var svenskarnas tendens att vara rädda för risker. Det fanns konsensus om att säkerhet är viktigt, framför allt relaterat till ai:s framfart. Men som Anders Ynnerman uttryckte det: Det är viktigt att Sverige blir modigare: 

– Om du jämför Sverige med andra länder på en skala om hur man experimenterat med ai så ligger vi efter. USA och andra länder har kommit betydligt längre och varit djärvare. Vi tänker mer på problemen i Sverige. Men vi måste förflytta oss framåt för att kunna behålla vår konkurrenskraft, trots utmaningarna som det innebär.