Digitalisering

VVS-applikation för Autocad med kvalitetsgaranti

MagiCAD R98 - Ventilation är namnet på en VVS-applikation för Autocad R14 som certifierats enligt Autodesks internationella "Built with ObjectARX"- standard.
 
Certifieringen innebär en kvalitetssäkring av programvaran, utförd av det oberoende testinstitutet Veritest i USA. Den är bland annat en garanti för att programmet inte kommer att störa andra mjukvaror och har en väl fungerande kompatibilitet och filhantering.
 
Den nya objektorienterade applikationen har utvecklats av Progman Oy och CadCom AB, Umeå, i nära samarbete med VVS-konsulter och VVS-fabrikanter.
 
Applikationen innehåller, förutom nyutvecklade verktyg för projektering i 3D, även inbyggda beräkningsfunktioner med komplett ljudberäkning. Genom ObjectARX-teknik har programmet fått lägre hårdvarukrav och är snabbare än motsvarande programvaror som ej är uppbyggda med denna teknik, bland annat genom att direkt kunna kommunicera med Autocads kärna.
 
Ytterligare en fördel är möjligheten att integrera objektorienterade databaser som exempelvis QBase (VVS-fabrikantdatabas). Det ger bättre funktionalitet och datahantering vid exempelvis beräkningar.
 
Noggranna beräkningar är en förutsättning för ett optimalt ventilationssystem. I MagiCAD R98 integreras alla beräkningar; från tryckfalls- och injusteringsberäkningar till mängdlistor och ljudberäkning.