Samhälle

Volvo rullar igen – ”jättestort signalvärde”

Fabriken i Daqing är en av tre Volvo-anläggningar i Kina som står still sedan corona-utbrottet. Foto: Volvo
Fabriken i Daqing är en av tre Volvo-anläggningar i Kina som står still sedan corona-utbrottet. Foto: Volvo

När Europas bilfabriker startar, tänds ett hopp om framtiden hos underleverantörerna.

Publicerad

Cirka 80 000 personer har under den senaste tiden varit korttidspermitterade från något av de omkring 1 200 företagen i Fordonskomponentgruppen (FKG).

– Förmodligen kommer många fortfarande att vara korttidspermitterade under uppstartsperioden, säger Fredrik Sidahl, vd i FKG.

Volvo Cars börjar bygga karosser på sin anläggning i Göteborg under fredagen. I själva bilfabriken görs omstarten av nattskiftet som stämplar in på söndag kväll.

Kör – sen ledigt

Underleverantörerna välkomnar Volvos planering av igångsättandet.

– De kör ett begränsat antal dagar i veckan, och har sedan ledigt. Det innebär att leverantörer kan följa Volvos takt och utnyttja sin egen korttidsvecka, säger Fredrik Sidahl.

– Det finns ingen som kör fullt ännu i Europas bilindustri, påpekar han.

Men fler än Volvo startar i begränsad omfattning, bland dem Volkswagen och Daimler under nästa vecka.

Samtidigt måste en mängd små och stora leverantörer komma igång. Även FKG:s medlemsföretag får i sin tur leveranser från många håll.

– Detta är ett nätverk. Det är vanligt att man har leveranser från Spanien, Frankrike, Tyskland och Baltikum för att tillverka en enda komponent som sedan skickas till bilfabriken, säger Fredrik Sidahl.

Flyg inte billigt

I Kina är bilindustrin igång efter coronastoppet sedan en tid tillbaka.

– Men det tar ytterligare några veckor innan leveranser hinner hit med båt. Vi kan inte räkna med ett normalt fartygs- och containerflöde förrän i slutet av maj.

Under tiden flygs särskilt viktiga komponenter från Kina till Europa.

– Till en vansinnig kostnad, beskriver Fredrik Sidahl.

Unik uppförandekod

I samband med omstarten har fordonsbranschen i Europa antagit en uppförandekod om att företag ska vara hänsynsfulla mot varandra och personalen.

– Den är en unik viljeyttring. Detta har inte hänt förut. Men det har ju inte covid-19 heller, säger Sidahl.

– Den handlar först och främst om hur man behandlar sina anställda på arbetsplatsen, till exempel genom att hålla avstånd även om produktionstakten påverkas. Och det är inte rätt tid för företag att bråka om klausuler i kontrakt, om förseningsavgifter eller så. Vi behöver samarbeta i god anda för att få detta att flyta, säger Fredrik Sidahl.

Koden har skrivits under av Acea, som organiserar Europas biltillverkare, och Clepa, som organiserar underleverantörerna.

Fakta: Stopp i fordonsindustrin

Alla de tre stora svenska fordonstillverkarna stoppade sin produktion i mitten eller slutet av mars på grund av coronapandemin.

De direkta orsakerna var omsorg om personalens hälsa, svårigheter att få säkra leveranser från underleverantörer på olika håll i världen, och bristande efterfrågan.

Totalt har mer än 60 000 anställda berörts hos Volvo Cars, lastbils- och busstillverkaren AB Volvo, samt Scania.

Omkring 80 000 personer har varit korttidspermitterade hos fordonsindustrins svenska underleverantörer.

Flera stora fackförbund, bland dem IF Metall och Unionen, har tecknat avtal med arbetsgivarna om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) under coronakrisen. Det innebär att staten åtagit sig att stå för ungefär halva lönekostnaden, medan den anställde går ner i arbetstid och får behålla nästan hela lönen.