Innovation

Virus attackerar med flytande DNA

Virus kan omvandla sitt dna från fast till flytande form, och på så sätt skjuta in sin egen arvsmassa i offrets celler. Det visar två nya studier på bland annat Lunds universitet som publicerats i Nature Chemical Biology respektive Pnas.

Publicerad

Förvandlingen sker vid själva infektionsögonblicket och vid 37 graders värme, direkt anpassat till människans kroppstemperatur. I de båda studierna har herpesvirus samt bakteriofager, virus som infekterar bakterier, undersökts.

De båda virustyperna gick tidigt skilda vägar under evolutionens gång. Att de ändå visar samma förmåga kan tyda på att mekanismerna finns hos många virustyper. Forskarna hoppas nu att resultaten ska leda till en ny typ av medicin som kan påverka just den här processen.