Populärteknik

Vem är personen?

Foto: National Portait Gallery, London, målning av: Carl Fredrik von Breda.
Foto: National Portait Gallery, London, målning av: Carl Fredrik von Breda.

MINIPROBLEMET. Kan du lista ut vem som döljer sig i Göran grimvalls kluriga fråga?

Publicerad

I SI-systemet kan resultatet av alla fysikaliska mätningar uttryckas i en kombination av de sju grundläggande enheterna meter (m), kilogram (kg), sekund (s), ampere (A), kelvin (K), mol (mol) och candela (cd).

Vissa vanligt förekommande kombinationer av dessa enheter har fått särskilda namn och symboler, till exempel 1 As = 1 amperesekund = 1 C = 1 coulomb. Notera att enhetsnamn som kommer från en person alltid skrivs med liten bokstav medan enhetssymbolerna skrivs med stor bokstav; ampere (A) och coulomb (C) är enheterna medan Ampère och Coulomb är personerna. (Undantag: grader Celsius och grader Fahrenheit där ordet grader ingår i enhetsnamnet. Däremot heter det aldrig ”grader” kelvin utan bara kelvin.)

En annan viktig kombination av SI-enheter som har eget namn och egen symbol kan utläsas ”metertvå kilogram per sekundtre”.

Vilken enhet och vilken person gäller det? Bilden visar personen.

Svaret längre ned på sidan:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SVAR:

(W), med namn efter James Watt. Effekt är energi per tid.

Alla ingenjörer kan uttrycket för rörelseenergi, mv 2/2. Ur det ser man omedelbart att energi kan uttryckas i kilogram multiplicerat med (meter per sekund) i kvadrat, det vill säga i SI-enheten ”metertvå kilogram per sekundtvå”.

Denna kombination har fått namnet joule och symbolen J, med 1 W = 1 watt = 1 J/s = 1 joule/sekund.