Digitalisering

Utredningen kan tvinga fram datalagring

Jon Karlung, vd för Bahnhof, är en öppet aktiv motståndare till de svenska reglerna. Foto: Jörgen Appelgren
Jon Karlung, vd för Bahnhof, är en öppet aktiv motståndare till de svenska reglerna. Foto: Jörgen Appelgren

Lagra eller inte lagra? Nu tar debatten om teleoperatörernas skyldighet att lagra uppgifter om vår elektroniska kommunikation fart igen.

Publicerad

Efter EU-domstolens ogiltigförklarande av gällande lagstiftning hoppas nu regeringen på utredningen som kommer i morgon.

Strax före årsskiftet kom kallduschen från EU:s domstol. Den generella lagring av elektronisk kommunikation som teleoperatörerna varit tvingade till är inte förenlig med EU-rätten.

– Min slutsats är att domen riskerar att få allvarliga konsekvenser för svensk brottsbekämpning, sade dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S).

Även från polisen varnade man för konsekvenserna. Teleoperatörerna och Advokatsamfundet välkomnade däremot domen. Regeringen tillsatte en utredning i februari i år för att se över lagstiftningen och ändra den så att lagring i någon form för brottsbekämpning kan fortgå.

Läs mer:

Det är ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Sigurd Heuman, som leder utredningen, vars första betänkande kommer på onsdag.

I direktiven konstaterar regeringen att det fortsatt bör finnas utrymme för tvingande regler för leverantörernas lagring av uppgifter. Däremot kan den inte vara lika generell och odifferentierad som hittills.

Utredaren måste också föreslå ändringar av lagstiftningen som avser vilka myndigheter ska få tillgång till uppgifterna och på vilka grunder. Här kan det bli aktuellt med förhandskontroll av domstol, samt att berörda personer ska underrättas när det kan ske utan att skada en utredning.

Läs mer:

Ett besked utredaren redan lämnat är att polisen och Säpo inte själva ska få fatta beslut om att hämta in uppgifter. Det måste vara antingen en domstol eller en oberoende myndighet, enligt Sigurd Heuman.

EU-domstolen invände bland annat mot att den svenska datalagringen var för generell och omfattande. Men polis och åklagare vill kunna behålla just den generella lagringen.

– Vi måste ha en generell lagring, vi kan inte veta i förväg vem som ska begå brott. En riktad lagring är helt orimligt. Sen måste vi ha rättsäkerhet kring under vilka omständigheter man ska få ut uppgifterna, säger kammaråklagare Thomas Bälter Nordenman, specialiserad på it-brott, till TT.