Innovation

Underkänt för Macchiarinis forskning

Paolo Macchiarini, år 2012. Foto: New Press Photo / Splash News
Paolo Macchiarini, år 2012. Foto: New Press Photo / Splash News

Fem av sex av Paolo Macchiarinis vetenskapliga arbeten om transplantationer av syntetiska strupar bygger på vetenskaplig oredlighet, anser två experter som granskat arbetena, skriver Dagens Medicin.

Publicerad

Experterna Detlev Ganten och Martin Björk skriver bland annat att komplikationer tonats ner och att publikationerna förskönar resultaten av ingreppen. De anser att artiklarna innehåller vinklad information och saknar kritiskt tänkande. Bara ett arbete klarar sig undan och det är en översiktsartikel.

Ganten och Björk har också tagit ställning till andra frågor kring transplantationerna och kommit fram till att det rört sig om forskning och inte sjukvård. De drar slutsatsen att det saknades etikprövningstillstånd.

Rapporten kommer att vara underlag för Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet, som kommer med ett utlåtande till hösten.