Digitalisering

Tv-spelet larmar när du ramlar omkull

Forskarna utnyttjar Kinect, spelkontrollen till tv-spelskonsolen Xbox. Den har en ir-kamera samt en ir-projektor som skickar ut ett mönster av infrarött ljus.
Forskarna utnyttjar Kinect, spelkontrollen till tv-spelskonsolen Xbox. Den har en ir-kamera samt en ir-projektor som skickar ut ett mönster av infrarött ljus.

Fallolyckor kan få katastrofala följder för äldre. FOI vill öka tryggheten med hjälp av en spelkontroll och militär teknik som upptäcker oväntade händelser.

Publicerad

Forskare vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har demonstrerat en ny metod för att larma om en person ramlar omkull och blir liggande på golvet. Målgruppen är äldre som bor kvar hemma eller i en egen lägenhet på ett äldreboende.

– Många äldre bor ensamma och dagens trygghetslarm fungerar inte alltid. Vi vill öka tryggheten utan att inkräkta på integriteten, säger projekt­ledaren Steven Savage.

Forskarna utnyttjar Kinect, spelkontrollen till Microsofts tv-spelskonsol Xbox. Den har en ir-kamera samt en ir-projektor som skickar ut ett mönster av infrarött ljus. Genom att analysera hur mönstret avbildas på omgivningen kan man mäta avstånd till olika objekt, exempelvis en människa.

Sedan används avancerad bildbehandling för att upptäcka situationer som avviker från det normala, ett koncept som FOI även använder i militära sammanhang. Systemet kan exempelvis larma om personens huvud befinner sig lägre än 50 centimeter över golvet en viss tid. Vid ett larm kan man då knäppa på Kinects vanliga kamera, så att en anhörig eller personal kan se vad som skett.

Forskarna har flera idéer på hur falldetektorn kan vidareutvecklas. Man kan exempelvis utveckla algoritmer som upptäcker när en person börjar vingla. Då skulle en förinspelad röst kunna varna innan olyckan har inträffat.

Projektet har finansierats av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Nu har forskarna fått Vinnovastöd för att gå vidare med konceptet. Målet är att falldetektorn ska nå marknaden.

Fallolyckor blir allt vanligare

Fallolyckor är Sveriges vanligaste olycksorsak.

I fjol behövde 300 000 personer akut sjukhusvård efter fall. 1 600 dog. Hårdast drabbas äldre och sköra personer. Fallolyckorna orsaka de samhället kostnader på 22 miljarder kronor i fjol.

Källa: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap