Innovation

Transporter och smarta städer ska lyfta Sverige

Stefan Löfven presenterarade sitt Innovationsråd under 2015. I rådet ingår stadsråden Åsa Romson, Mikael Damberg och Helene Hellmark Knutsson, samt från näringsliv och forskarvärlden bland andra Ola Asplund, Mengmeng Du, Charles Edquist, Pam Fredman, Darja Isaksson, Jane Walerud, och Carola Öberg (ej inbördes ordning, eller nödvändigtvis närvarande). Foto: Pontus Lundahl / TT
Stefan Löfven presenterarade sitt Innovationsråd under 2015. I rådet ingår stadsråden Åsa Romson, Mikael Damberg och Helene Hellmark Knutsson, samt från näringsliv och forskarvärlden bland andra Ola Asplund, Mengmeng Du, Charles Edquist, Pam Fredman, Darja Isaksson, Jane Walerud, och Carola Öberg (ej inbördes ordning, eller nödvändigtvis närvarande). Foto: Pontus Lundahl / TT

I dag presenterade regeringen fem nya samverkansprogram. Näringsminister Mikael Damberg kallade det ett nytt kapitel i svensk näringspolitik.

Publicerad

På förmiddagen presenterade regeringen de fem nya strategiska samverkansprogrammen, som Ny Teknik berättade om i förra veckan.

Det var många på plats i banksalen på Miljödepartementet, där presskonferensen hölls.

– Det gäller att aldrig stå stilla, inledde statsminister Stefan Löven, och berättade att de nya samverkansprogrammen är ett resultat av de diskussioner som det Nationella Innovationsrådet haft.

– Nu gäller det att ta till vara på all innovationskraft i vårt land. Jag är övertygad om att Sverige är unikt bra rustat för de nya utmaningarna. Ett Sverige i samverkan är när Sverige är som bäst. Samverkan är en grundbult i den svenska modellen, fortsatte statsministern.

Han gav ett par exempel på innovationer som tagits upp i samverkan. RC-loket, som Löfven själv varit med och svetsat, strålkniven och de nya boendeformerna för världens flyktingar.

Nationella innovationsrådet har identifierat tre stora framtida utmaningar: 

Klimatutmaningen,den demografiska utmaningen och digitaliseringen.

Mikael Damberg berättade att de först funderade på att skapa tre samverkansprogram, men sedan insåg att det behövdes fem för att svara på utmaningarna.

De fem programmen är:

  • Nästa generations resor och transporter.
  • Smarta städer.
  • Cirkulär biobaserad ekonomi.
  • Life Science.
  • Uppkopplad industri och nya material.

Mikael Damberg kommer att vara inblandad i alla fem programmen, och Vinnova kommer att få en ledande roll, enligt näringsministern.

Damberg betonade flera gånger användningen av testbäddar i de nya programmen.

– Kan vi koppla ihop programmen med testbäddar där vi testar innovationer i verkliga miljöer, då visar vi upp exportmöjligheterna för resten av världen.

Och så avslutade näringsministern med att nästa steg är att skaffa referensgrupper för varje program och en projektplan.

– Nu börjar arbetet, uppmanade Mikael Damberg.

Läs mer:

De 5 strategiska samarbetsprogrammen

· Nästa generations resor och transporter

Genom digitalisering, nya drivmedel och miljövänligare transportslag kan Sverige minska sin klimatpåverkan och öka exporten. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Anna Johansson, infrastrukturminister, Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister och Karolina Skog, miljöminister.

· Smarta städer

Genom innovativ miljö- och klimatteknik, smarta elnät och digitalisering förbereder vi den framtida urbana miljö som kommer vara hem för en stor del av Sveriges framtida invånare. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Karolina Skog, miljöminister och Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister.

· Cirkulär biobaserad ekonomi

Genom en biobaserad ekonomi ska biobaserade produkter användas för att ersätta fossila produkter. Förnybar skogsråvara som biobränsle kan användas och ersätta fossila bränslen. Den cirkulära ekonomin innebär att främja en resurseffektiv återanvändning och återvinning av produkter och material. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister och Karolina Skog, miljöminister.

· Life Science

Genom nya innovativa läkemedel, vårdmetoder och ny medicinsk och digital teknik kan en framtid med en åldrande befolkning, nya hot i form av smittspridning och pandemier samt antibiotikaresistens bemötas. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

· Uppkopplad industri och nya material

Genom nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning står vi redo inför den fjärde industriella revolutionen. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Karolina Skog, miljöminister.