Digitalisering

Tele2 kräver svar om datalagring

Stockholm (TT). Teleoperatören Tele2 kräver nu ett snabbt besked om vad som gäller efter att EU-domstolen ogiltigförklarat datalagringsdirektivet.

Publicerad

Utan ett sådant besked uppger Tele2 att bolaget från och med måndag helt upphör med lagringen av trafikuppgifter från sina kunder.

Teleoperatören framför sina krav i ett brev adresserat till Post- och telestyrelsen med kopia till justitiedepartementet.

– Vi har gjort en noggrann rättslig analys och vår bedömning är att EU-domstolens underkännande av datalagringsdirektivet innebär att vi saknar laglig rätt att lagra trafikdata, säger Tele2:s chefsjurist Stefan Backman till TT.

– Vi vill att myndigheterna, om de inte delar vår uppfattning, förelägger oss att upprätthålla den här datalagringen.

Stefan Backman konstaterar att justitieminister Beatrice Ask (M) har sagt att svensk lag gäller men anser ändå att det råder ett osäkert rättsligt läge. Han vill inte kalla hotet om att upphöra med datalagringen för ett ultimatum men anser att det krävs ett snabbt besked.

– Vi rättar oss alltid efter gällande myndighetsbeslut. Men vi vill ha ett svar. Och vi behöver det omedelbart.

Internetleverantören Bahnhof har sedan tidigare meddelat att man med omedelbar verkan upphör att lagra trafikuppgifter.