Samhälle

#teknisktfel: ”Råder en tysthetskultur kring sexism i branschen”

Johanna Mannung.
Johanna Mannung.

Uppropet #teknisktfel samlar vittnesmål från runt 1 500 kvinnor om sexism och övergrepp i teknikbranschen. En av de som står bakom uppropet är säkerhetsexperten Johanna Mannung.

Publicerad Uppdaterad

#Metoo-rörelsen har spridit sig en löpeld i sociala medier under de senaste veckorna. Kvinnor i flera branscher – bland annat inom media- och filmindustrin – har gemensamt gått ut för att vittna om trakasserier och rena övergrepp på arbetsplatser världen över.

I uppropet #teknisktfel delar nu cirka 1 500 kvinnor med sig sina upplevelser av kränkningar, en utbredd sexism och den tystnadskultur som de har upplevt i den svenska teknikbranschen.

En av de som står bakom #teknisktfel-uppropet är Johanna Mannung, 40 år. Hon är civilingenjör med KTH-examen, och har även forskat inom peer-to-peer-system.

– Det var inget lätt steg att ta att berätta. Men det som har fått mig att göra det är att den här sexistiska kulturen har varit så pass genomgripande under hela min karriär. Att jag vågar tala ut nu beror till stor del på att jag känner mig trygg med min nuvarande arbetsgivare, säger Johanna Mannung.

Den sexistiska kultur som hon beskriver fanns närvarande redan under studieåren, bland annat genom våldtäktssånger. Även hennes första upplevelser av arbetslivet präglades av sexism.

19 år gammal fick hon anställning hos ett multinationellt it-bolag. På arbetsplatsen fanns ett porrarkiv på en central server, och manliga kollegor skickade mycket grova bilder som visades på kvinnliga medarbetares skärmar. Vid ett annat tillfälle gjorde en kollega helikoptern med sin penis, mitt framför henne.

– Det var många, många fall av grova beteenden. Cheferna var medvetna om vad som hände, men gjorde ingenting. Det slutade med att jag sa upp mig.

I arbetet med #teknisktfel-uppropet har Johanna Mannung varit med och gått igenom de anonyma vittnesmål som kommit in.

– Det har varit fullständigt vidrigt och illamåendeframkallade. Särskilt med tanke på det bagage som jag själv har. En sak som har varit tuff att hantera är mängden av vittnesmål. Vi har fått in hundratals berättelser.

En sak som får teknikbranschen att sticka ut från andra sektorer är att många av övergreppen har skett på, eller i anslutning till, jobbet. I många fall har personerna som utsatts var den första kvinnan som anställts på arbetsplatsen eller i teamet.

– Ett stort problem är den tystnadskultur som råder i branschen. Det börjar ofta med små skämt och antydningar, och tillåts sedan att fortgå till att det blir rena sexuella trakasserier. Det är ett fruktansvärt normaliserat beteende.

I kvinnornas vittnesmål framträder också en bild av hur pass utstuderade och planerade övergreppen har varit, säger Johanna Mannung.

En berättelse som har etsat sig fast hos henne handlar om hur en kvinna får en inplastad gurka av sin chef under en jobbfest. Chefen berättade sedan att han vill se henne använda den. Dagen efter, när hon kom tillbaka till jobbet, fick hon en utskällning av sin chef för att hon inte hade tagit med sig sin present hem.

– Det är ett av flera exempel på vidriga, utstuderade beteenden där personerna måste ha planerat sina övergrepp under en längre tid.

Har ni kunnat identifiera någon del av teknikbranschen som är värre?

– Det är svårt att svara på, eftersom vi har fått in en så pass stor mängd berättelser. Men många av de grövsta fallen har skett inom bygg och industri.

Vad behöver hända nu?

– Det är viktigt att alla börjar säga ifrån. Det handlar om att bryta de här beteendemönstren i ett tidigt skede. Nolltolerans är ett viktigt steg för att komma till rätta med detta.

Exempel på vittnesmål från #teknisktfel

Johanna Mannung är civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan, och har även forskat om säkerhet i peer-to-peer-system. I dag är hon säkerhetsarkitekt på Polismyndigheten, där hon bland annat har ansvarat för arbetet med myndighetens första federationer.

Hon är av flera personer som startade #teknisktfel-uppropet, som är en del av #metoo-kampanjen. Hittills har cirka 1 500 kvinnor skrivit under uppropet, som publicerades i Dagens Nyheter.

”Fick ett mejl via personalmejlen från en man jag aldrig pratat med som arbetar på en annan avdelning. Han skrev att han brukade fantisera om mig och beskrev ingående vad han skulle vilja göra med mig. Visade mejlet för både min närmaste chef och dennes chef. Det tystades ner och inget hände.”

*****

"En förmiddag på jobbet inom industrin blev jag överfallen, misshandlad och utsatt för ett grovt våldtäktsförsök". De två förövarna sade till henne att "tjejer inte hörde hemma där".

Källa: DN