Övriga nyheter

Tågrapport sågas av forskare

Snart inleds förhandlingar med kommuner som förväntas vara med och betala för höghastighetståg. Men förhandlarnas prognos för det ökade resandet sågas av forskare.

Publicerad

Sverigeförhandlingen har fått i uppdrag av regeringen att sy ihop ett förslag på hur höghastighetsjärnväg kan finansieras samtidigt som 100 000 nya bostäder byggs.

– Tanken är att få i gång byggande av bostäder och infrastruktur samtidigt. Vi har goda förhoppningar om att vi kan uppnå målen, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlare i Sverigeförhandlingen.

Uppdraget innebär att förhandlarna ska föreslå en sträckning för höghastighetsbanan, lägen för de framtida stationerna och en finansieringslösning. Alltihop ska presenteras i en delrapport i januari. Därefter börjar förhandlingarna med kommuner och regioner.

Trafikverket bistår Sverigeförhandlarna med informationsunderlag och även kommuner och regioner har ombetts att lämna beräkningar av hur mycket fastighetsvärden väntas stiga på grund av höghastighetstågen.

Ett underlag som Sverigeförhandlingen har beställt av konsultföretaget PWC, Pricewaterhouse Coopers, handlar om de kommersiella förutsättningarna för höghastighetstågen.

I rapporten räknar PWC med att tågresorna kommer att utgöra cirka 70 procent av det totala resandet mellan Stockholm och Göteborg år 2039, när höghastighetstågen tros ha varit i gång fem år. Det skulle innebära en kraftig förskjutning från resor med flyg till förmån för tåget.

Rapporten får dock kraftig kritik av Maria Börjesson, docent i transportanalys vid KTH.

– Prognosen är uppskruvad något ofantligt. Jag bara hisnar. Konsekvensen blir en investering vars lönsamhet är rätt osäker. Och det är skattebetalarna som står för risken, säger hon.