Övriga nyheter

Sveriges första elväg klar i maj

Landets första elväg med luftledningar har börjat byggas utanför Sandviken.

Publicerad

Ett körfält är avstängt på väg E16 i östlig riktning mellan Kungsgården och Sandviken. Det är Sveriges – och kanske världens – första elväg på allmän väg som håller på att anläggas.

Enligt planen ska två kilometer väg förses med luftledningar för att för första gången kunna testa elvägar för tunga lastbilar. Hela anläggningen ska vara färdig att tas i bruk i maj 2016.

Just nu sätts fundamentet för kontaktledningsstolparna på plats och en anläggning för övervakning. Sedan ska räcken monteras samt kontaktledningsstolpar och kontaktledningar.

Det är med hjälp av strömavtagare på lastbilarnas tak som fordonen automatiskt kopplas om till eldrift. När lastbilarna lämnar luftledningarna ska de drivas med batteri i någon kilometer tills dieselmotorn drar i gång.

Länge har det talats om att en demonstrationssträcka i Kalifornien ska bli världens första, men den är försenad. Därmed har sträckan på E16 chans att bli först i världen på allmän väg.