Opinion

”Sverigedemokraterna vill försvåra industrins omställning i EU”

EU-flaggor i Bryssel. Foto: Virginia Mayo
EU-flaggor i Bryssel. Foto: Virginia Mayo
Markus Selin (S). Foto: Riksdagen
Markus Selin (S). Foto: Riksdagen
Hanna Westerén (S). Foto: Riksdagen
Hanna Westerén (S). Foto: Riksdagen

REPLIK. Den kritiska inställningen SD-ledamoten i EU-parlamentet ger uttryck för måste förstås utifrån att Sverigedemokraterna var det enda parti i riksdagen som röstade nej till Parisavtalet 2016, skriver Hanna Westerén och Markus Selin, båda S.

Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Jessica Stegrud problematiserar i breda penseldrag i sin debattartikel kring grön teknik och en klimatomställning som bygger på fossilfrihet.

Den kritiska inställningen SD-ledamoten ger uttryck för måste förstås utifrån att Sverigedemokraterna var det enda parti i riksdagen som röstade nej till Parisavtalet 2016, ett avtal vars kärna är att begränsa den globala uppvärmningen och utsläppen av växthusgaser. SD är ett parti som inte tar klimatfrågan på allvar som den ödesfråga den är.

Inom EU tas stora kliv för framtiden. EU-kommissionen presenterade till exempel under fjolåret en ny industristrategi för hela Europa som en del av sin nya gröna giv. Given är en tillväxtstrategi med målet att skapa en klimatneutral union till år 2050. Industrin i EU står för 80 procent av exporten och denna ska bidra till att modernisera EU:s ekonomi, ge fler gröna jobb och ta vara på den cirkulära ekonomins möjligheter, hemma och på världsmarknaden.

Hälften av Sveriges BNP i sin tur kommer från exporten och är starkt beroende av utvecklingen i Europa. Faktum är att nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till andra EU-länder. Sverigedemokraterna har önskat ett nytt EU-fördrag som ska fokusera på invandring och har även välkomnat en folkomröstning om ett svenskt utträde ur EU. Sverigedemokraternas antipati för EU är väldokumenterad och gör dem även till riksdagens mest industrifientliga parti.

Sverigedemokraternas ointresse för industrins klimatomställning liksom miljön syns även i riksdagen. Under höstens budgetarbete ville Sverigedemokraterna till exempel ta bort mer än en tredjedel, motsvarande 5,9 miljarder kronor, av medlen som regeringen föreslog till industriklivet, klimatinvesteringar, klimatbonus, klimatpremier, Naturvårdsverket och insatser för vår natur.

Genom att kraftigt reducera anslagen till industriklivet vill Sverigedemokraterna försvåra industrins arbete med att minska utsläppen av växthusgaser. Det försvårar utvecklingen av framtidens exportframgångar som till exempel Hybrits fossilfria produktion av stål.

Kärnkraften är Sverigedemokraternas, liksom de andra högerkonservativa partierna Moderaterna och Kristdemokraternas, mirakellösning på det mesta. Kärnkraft har tekniska för- och nackdelar. Samtidigt blir kärnkraft dyrare och dyrare i förhållande till andra hållbara alternativ. Det blir därför tragikomiskt när sverigedemokraten Stegrud vill höja tvivel kring batteritillverkning och oroar sig för levnadsförhållandena i och med koboltbrytningen i Kongo.

Uran är bränsle för kärnkraft och på tio-i-topp-listan för uranproducerande länder återfinns Kazakstan, Niger, Ryssland, Uzbekistan, Kina och Ukraina. Länder med tvivelaktiga demokratiska förhållanden, osäkra levnadsförhållanden eller som är i pågående konflikter.

Att Sverigedemokraterna skulle ha ”en miljöpolitik som ser till helheten i Sverige och globalt” är därför rent humbug. Det högerkonservativa blocket beståendes av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har ingen trovärdig klimatpolitik.

Som socialdemokrater har vi bestämt oss. Vi socialdemokrater vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet. Det handlar om jobb helt enkelt. Jobb som gör hela Sverige levande. Jobb som ger oss mer pengar att satsa på mer välfärd.
Hanna Westerén (S), riksdagsledamot, gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet samt klimatpolitisk talesperson

Markus Selin (S)
, civilingenjör, riksdagsledamot, ledamot i EU-nämnden samt ersättare i miljö- och jordbruksutskottet