Innovation

Sverige tappar i klimatsmart teknik – ”Det är oroväckande”

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV. Foto: Yvonne Ekholm, Stilfoto
Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV. Foto: Yvonne Ekholm, Stilfoto

Antalet svenska patentansökningar inom klimatsmart teknik minskar. En liknande trend märks även av på fler håll i världen.

Publicerad

Toppen för svenska patentansökningar inom klimatsmarta tekniker 2006–2016 var 2013. Därefter har antalet ansökningar minskat i Sverige, och en nedåtgående trend syns även på andra håll, bland annat i USA, Japan och Tyskland. Vad detta beror på vet inte Patent- och registreringsverket, PRV, som har tagit fram statistiken.

– Vi har egentligen sett en kontinuerlig ökning från 1990-talet och framåt, men 2013 ser vi att utvecklingen har mattats av. Det är oroväckande. Patentansökningar är en termometer på vår innovationskraft och vilka affärsmöjligheter tekniken ger. Trots att vi behöver klimatsmarta tekniker ser vi en stagnation i ökningen, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV, till Ny Teknik.

Klimatsmarta tekniker innefattar energikällor och kraftöverföring, transport och frakt, produktion av varor, anpassningar till klimatförändringar, klimatsmarta tekniker i byggnation, smart elektronik, avfallshantering och tekniker för lagring av växthusgaser.

Sverige hamnar på en tiondeplats när PRV undersöker var flest patentansökningarna som rör miljöteknik gjordes 2006–2016, vilket är de år det finns redovisad statistik för.

Den svenska genomsnittliga årliga medeltillväxten av patent inom klimatsmarta tekniker låg på cirka 9 procent 2006–2016, vilket var över det globala snittet. De områden som har ökat mest i Sverige under den här tioårsperioden är transport och frakt, där Scania och Volvo är viktiga aktörer, och smart elektronik, där bland annat Ericsson finns med, berättar Peter Strömbäck.

Men samtidigt som klimatsmart teknik är ett område som både näringslivet och staten tycks satsa allt mer på har PRV alltså noterat en avstannad tillväxt.

– Antalet patentansökningar är en väldigt viktig indikator för länders värdeskapande och kunskapsproduktion. Det vi har sett är en fantastisk effekt av de satsningar som görs, men vi ser också trendbrottet 2012–2013, där ökningen stagnerar både i Sverige och globalt, säger Peter Strömbäck.

Att stora ekonomier som USA, Japan och Tyskland hade fler patentansökningar inom klimatsmart teknik än i Sverige är kanske inte så konstigt. I Sverige ökade dock den genomsnittliga årliga medeltillväxten mer. Allra mest ökade den dock i Kina, med hela 26,7 procent.

– Generellt kan man säga att Kina ökar något enormt, och Asien i stort. Den största ökningen ser vi i Kina och Sydkorea. Där är de särskilt starka på fotovoltaisk produktion, alltså solenergi, medan Europa dominerar inom vindkraft och vattenkraft, säger Peter Strömbäck.

Antalet patentansökningar inom klimatsmart teknik i Sverige

Patent- och registreringsverket, PRV, har gått igenom tillväxten av patentansökningar inom klimatsmart teknik åren 2006–2016. Eftersom patentansökningar blir offentliga först efter 18 månader och tid tillkommer för att göra uppdateringar i databasen är 2016 det senaste hela kalenderår som statistik finns tillgänglig för.

1. USA: 45 564. Genomsnittlig årlig medeltillväxt: 2,3 procent.

2. Japan: 40 756. Genomsnittlig årlig medeltillväxt: 4,5 procent.

3. Tyskland 20 414. Genomsnittlig årlig medeltillväxt: 3,1 procent.

4. Kina 10 669. Genomsnittlig årlig medeltillväxt: 26,7 procent.

5. Sydkorea: 9 382. Genomsnittlig årlig medeltillväxt: 13,1 procent.

6. Frankrike: 8 860. Genomsnittlig årlig medeltillväxt: 7,6 procent.

7. Storbritannien: 5 032. Genomsnittlig årlig medeltillväxt: 3,1 procent.

8. Nederländerna: 3 203. Genomsnittlig årlig medeltillväxt: 5,9 procent.

9. Schweiz: 3 090. Genomsnittlig årlig medeltillväxt: 5,8 procent.

10. Sverige: 2 992. Genomsnittlig årlig medeltillväxt: 8,5 procent.

Källa: Patent- och registreringsverket, PRV.

2006: 118

2007: 177

2008: 239

2009: 232

2010: 223

2011: 315

2012: 318

2013: 402

2014: 358

2015: 342

2016: 268

Källa: Patent- och registreringsverket, PRV.