Övriga nyheter

Sverige först i världen med app för hudcancer

Ett foto på hudförändringen taget med en smart telefon och skickad till specialist via en app. Det kan kapa tiden till operation och vara livsavgörande. Nu ska 220 vårdcentraler i Västra Götaland utrustas med tekniken.

Publicerad

Snabbare vård, minskat lidande och lägre kostnader för sjukvård. Det kan bli resultatet när samtliga vårdcentraler i Västra Götaland i höst går över till ett digitalt remissystem för hudförändringar. Remissen ska skickas med en app där distriktsläkaren även bifogar ett foto, taget med mobilen eller en läsplatta. Bilden granskas av en hudspecialist som avgör hur snabbt patienten måste få vård. Svaret kommer inom ett dygn.

– Just nu arbetar vi med kravspecifikationen inför upphandlingen. Går allt som planerat kan systemet börja rulla in i vården under oktober månad, säger Daniel Viklund, projektledare på e-hälsoenheten vid Västra Götalandsregionen.

Håller tidsplanen kan Västra Götaland bli först i världen med ett app-baserat sjukvårdssystem för hudförändringar.

Att tekniken, som kallas mobil teledermatoskopi, har stora fördelar jämfört med dagens pappersremisser har en stor studie i Västra Götaland redan visat. 122 distriktläkare vid 20 vårdcentraler använde under 2012 den svenskutvecklade appen Idoc 24 Pro för att skicka in remisser med bilder på hudförändringar till specialister. Studien omfattade drygt 1500 patienter. 816 patienter remitterades via appen, 749 via pappersremiss. Resultatet visar att patienter som remitterades via appen opererades mycket snabbare än de som remitterats via papperremiss. Personer med den allvarligaste cancerformen malignt melanom kom till operation inom nio dagar. Motsvarande siffra för dem med pappersremiss var 35 dagar.

– Har patienten ett snabbväxande malignt melanom kan den skillnaden vara livsavgörande, säger John Paoli på Sahlgrenska universitetssjukhuset som ledde studien.

Patienter med förstadier till malignt melanom som remitterades via appen opererades inom 12 dagar. De som kom via pappersremiss fick vänta 62 dagar. Personer med ofarliga hudförändringar kunde få lugnande besked inom några dagar i stället för att behöva vänta i veckor eller månader.

– Andelen onödiga besök kan minska kraftigt. Det frigör i sin tur operationstid. Många behöver inte komma in akut, och en del behöver inte komma alls.

Om motsvarande teknik skulle införas i vården finns stora summor pengar att spara i vården.

– Att ta bort och analysera födelsemärken kostar runt 300 miljoner kronor om året i hela Sverige. Får alla landsting tillgång till en sån här teknik kan kostnaden minska med 100 till 200 miljoner kronor, säger John Paoli.

Efter studien gick läkarna tillbaka till pappersremisser i väntan på att den medicinska teknologiutvärderingen (HTA – Health Technology Assessment) som är ett krav för att en teknik ska få införas i vården. Under tiden har John Paoli även gjort en jämförande studie mellan appen och pappersremisser för vanliga hudsjukdomar som psoriasis, eksem, acne eller läkemedelsutslag. Samtliga riskerar att förvärras när väntan på att få komma till hudläkare är lång.

– Vi har kunnat skicka ett svar till distriktläkaren inom bara några timmar. I 30 procent av de digitala remisserna har vi kunnat ge behandlingsråd direkt som gör att patienterna inte behöver träffa hudspecialist. För pappersremisser var motsvarande siffra 3 procent.

Vid årsskiftet blev den medicinska teknologiutvärderingen klar och tekniken fick grönt ljus för att rulla in i vården.

Appen Idoc 24 Pro har utvecklats av läkaren Alexander Börve när han var doktorand hos John Paoli på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Att det blir den som införs i Västra Götaland är inte alls givet, menar Daniel Viklund som leder projektet i Västra Götalandsregionen.

– Det här är en offentlig upphandling, där alla kan vara med och ge anbud.


Följ Ny Teknik på Facebook!


Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev – direkt till din mejl!

Hudcancer växer snabbast

  • Varje år drabbas runt 40 000 svenskar av hudcancer. Det är också den cancerform som växer snabbast. Allvarligast är malignt melanom, där antalet fall ökar med 4 procent om året. Hos män är malignt melanom den sjätte vanligaste cancerformen. Hos kvinnor den femte. Den största riskfaktorn är solen uv-strålning.