Innovation

Svenskt läkemedel bromsade alzheimer: ”Positiv studie”

Preliminära resultat visar på att ett nytt läkemedel bromsar försämringen hos patienter med Alzheimers sjukdom. Foto: Gerry Broome/AP
Preliminära resultat visar på att ett nytt läkemedel bromsar försämringen hos patienter med Alzheimers sjukdom. Foto: Gerry Broome/AP

Det svenska företaget Bioarctics läkemedelskandidat bromsade försämringen hos personer med alzheimer med 27 procent, enligt preliminära resultat.

Publicerad Uppdaterad

Det är en studie av ett än så länge experimentellt läkemedel, lekanemab, som visat sig kunna sakta ner den kognitiva försämringen som uppstår hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Resultaten presenteras i ett pressmeddelande från Bioarctics samarbetspartner Eisai, ett japanskt internationellt läkemedelsbolag, och har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift.

Studien omfattade nästan 1 800 patienter med tidig alzheimer som lottades till att få infusioner av lekanemab eller placebo, en verkningslös behandling, varannan vecka.

Efter 18 månaders uppföljning hade försämringen bromsats hos deltagarna i lekanemabgruppen med 27 procent, jämfört med gruppen som fick placebo.

Lekanemab är en antikropp som som blockerar så kallade protofibriller av ämnet beta-amyloid. Ansamlingar av dessa i hjärnan antas spela en viktig roll i sjukdomen. Tidigare har en lång rad av liknande läkemedel misslyckats i avgörande studier.

Behandlingen medförde också biverkningar, främst i form av hjärnsvullnad som är vanlig vid behandling av antikroppar mot beta-amyloid.

”Robust och positiv studie”

Ungefär 21 procent av patienterna som fick behandling med lekanemab hade hjärnsvullnader som var synliga i pet-kameraundersökningar. Mindre än 3 procent av dessa patienter hade symtomatiska svullnader, uppger bolagen Eisai och Biogen i sina uttalanden.

Eisai samarbetar med det amerikanska bioteknikbolaget Biogen för utveckling och kommersialisering av antikroppen Ban2401.

– Det här är en statistiskt sett robust och positiv studie, men behandlingens effekt är liten, säger Lon Schneider, läkare och expert på alzheimer som är verksam vid Keck School of Medicine, University of Southern California, till tidningen Stat News.

Lon Schneider är inte själv inblandad i studien, och betonar att experter kommer att behöva titta närmare på den mer detaljerade data som ska presenteras inom ramen för studien lite längre fram. Men utifrån den information som redan i dag är känd tror han att läkemedlet sannolikt kommer att få ett godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

I början av januari ska FDA fatta beslut om lekanemab ska få ett villkorat godkännande, baserat på tidigare preliminära resultat. Genom att leverera mer definitiva resultat hoppas Eisai på ett fullständigt godkännande sommaren 2023.

Eisai ska presentera mer detaljer kring den aktuella studien under en medicinsk konferens i november i år.

Svensk idé bakom läkemedelskandidat

Bioarctic grundades 2003 av Lars Lannfelt, i dag seniorprofessor i geriatrik vid Uppsala universitet, och hans vän Pär Gellerfors.

Elva år tidigare hade Lars Lannfelt upptäckt en mutation som leder till tidig utveckling av Alzheimers sjukdom hos en familj i Sverige. År 2000 inlämnades en patentansökan för mutationen i USA, som avsåg amyloid-beta oligomerer/protofibriller som mål för läkemedelsbehandling.

2001 publicerades en studie om upptäckten av den arktiska mutationen, som leder till ökad produktion av amyloid-beta oligomerer/protofibriller och tidig utveckling av Alzheimers sjukdom. ”Detta gav en insikt om en ny målmolekyl för behandling av Alzheimers sjukdom: amyloid-beta oligomerer/protofibriller”, förklarar Bioarctic på sin hemsida.

2007 lämnade Bioarctic in en patentansökan avseende antikroppen Ban2401 (som senare tilldelades substansnamnet lekanemab). 2010 inleddes den kliniska utvecklingen av densamma.

2021 visade preliminära resultat från en fas 3-studie att Bioarctics läkemedelskandidat bromsade klinisk försämring vid alzheimer med 27 procent jämfört med placebo.

Fakta: Bioarctic, Stat News