Digitalisering

Svensk spelindustri fortsätter växa

Candy Crush
Candy Crush

Var tionde människa på jorden har spelat ett svenskt spel. Nya siffror från Dataspelsbranschen visar på kraftig tillväxt och fler kvinnor i den svenska spelbranschen.

Publicerad

Svensk spelutveckling har blivit en av Sveriges största kulturexporter genom tiderna, och inget tyder på att tillväxten avtar.

Dataspelsbranschens sammanställning av svenska spelutvecklares årsredovisningar, spelutvecklarindex 2015, visar att omsättningen växte med 35 procent, till nära 9 miljarder kronor, under 2014. Branschen – där företagen King, Mojang och Dice var de största aktörerna – har därmed åttadubblat sin omsättning sedan 2010, med ett samlat värde på över 26 miljarder kronor.

– Det tillkommer en massa publikgrupper som inte uppfattat sig som spelintresserade förut. Spel är inte för nördar, om det någonsin var det, utan nu kan alla spela, det är lättillgängligt och roligt, säger Per Strömbäck, talesperson på Dataspelsbranschen, och nämner bland annat pendlare som spelar på mobilen.

Därtill ökade andelen kvinnor i branschen med 39 procent 2014. Antalet kvinnor i branschen har nästan femdubblats sedan 2010 och andelen ligger i dag på 18 procent. Per Strömbäck menar att det har skett en attitydförändring under de senaste åren, som hänger ihop med att utbudet och publikens preferenser förändrats. Samtidigt betonar han att "det finns jättemycket kvar att göra".

– På lång sikt måste vi påverka attityderna och hur vi pratar om spel och programmering redan i högstadiet. På kortare sikt handlar det om hur man sköter rekryteringen och skapar organisationer så att det finns möjlighet att utvecklas.

Gilla Ny Teknik på Facebook