Digitalisering

Svensk domän får lösare tyglar

Den svenska landsdomänen .se har tidigare varit stängd för alla utom företag. Nu ska den bli fri för privatpersoner, enligt ett förslag som går ut på remiss från Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Domännamn med suffixet .se har tidigare varit förbehållet företag. Dessutom har det funnits ett krav på att domännamnet liknat företagsnamnet, eller ett registrerat varumärke. Båda dessa regler ska nu slopas, enligt ett förslag från II-stiftelsen. Det blir möjligt för både privatpersoner och företag att registrera i stort sett vilka domännamn som helst.

Reglerna för hur tvister om namn ska göras upp ändras också. Mycket av ansvaret för att ett registrerat domännamn inte inkräktar på någons rätt hamnar i större utsträckning på den som registrerar namnet. En särskild nämnd ska tillsättas för att ta bort registreringar av namn som är stötande eller vilseledande.

Det slutgiltiga beslutet om de nya reglerna fattas av II-stiftelsen tidigt nästa år.