Populärteknik

Surfbrädan som själv
seglar över havet

Havets rörelser omvandlas till en framdrivande kraft som ger vågglidaren en fart på två knop. Foto: Liquid Robotics
Havets rörelser omvandlas till en framdrivande kraft som ger vågglidaren en fart på två knop. Foto: Liquid Robotics

Fyra surfbrädeliknande robotar ska för egen maskin korsa Stilla havet och samla forskningsdata. De ska samtidigt slå ett distansrekord.

Publicerad

De kallas Wave Gliders och påminner om surfbrädor när man ser dem glida fram över vattnet. Men under brädorna finns ett fenbestyckat drivsystem som ger farkosten en fart på omkring två knop med hjälp av havets vågrörelser.

Fyra stycken ”vågglidare” sjösattes i San Fransisco 20 november med målsättningen att helt på egen hand färdas 4 000 km över Stilla havet. Lyckas de med det hamnar de i Guinness rekordbok för längsta distans med en obemannad oceangående farkost, enligt Googles Lat Long Blog.

Syftet med projektet, som drivs av Liquid Robotics och Google Earth, är att samla in forskningsdata om havet. Ombord på farkosterna finns solcellsdrivna sensorer som bland annat mäter temperatur, djup, vattnets salt- och syrehalt, lufttryck, vindstyrka, vindriktning och våghöjd.

All denna data länkas kontinuerligt via en satellit till en kontrollcentral. Där görs informationen fritt tillgänglig via webben. Tanken är att forskare, studenter och övriga intresserade själva ska kunna bedriva forskningsprojekt baserade på vågglidarnas insamlade data.

Via Google Earth ska man dessutom kunna följa farkosternas årslånga färd och se deras aktuella position.