Miljö

Studie: Fortfarande möjligt att klara 1,5-gradersmålet

Vi har en chans att klara Parisavtalets tuffa 1,5-gradersmål. Men då måste vi genast påbörja en utfasning av fossila bränslen inom alla sektorer, enligt en ny studie.

Publicerad

”Trots de överväldigande utmaningarna i Parisavtalet kan vi visa att 1,5-gradersmålet är möjligt och kan uppnås med en ambitiös och omedelbar utsläppsminskning inom alla sektorer.”

Så skriver en forskargrupp, ledd av Christopher J. Smith vid University of Leeds, i sammanfattningen av deras studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Om vi genast börjar fasa ut fossila bränslen, från kraftverk, bilar, flyg, fartyg och industrin, har vi 64 procents chans att hålla den globala uppvärmningen till under 1,5-grader, jämfört med förindustriella temperaturer, enligt studien.

En förutsättning för slutsatsen är att dessa koldioxidintensiva sektorer har börjat fasas ut sina fossila bränslen redan från slutet av 2018. Men forskarna förutsätter inte att exempelvis fossilbaserade kraftverk avvecklas i förtid, utan har med i beräkningarna att dessa ska kunna användas under hela sin förväntade livslängd för att sedan ersättas med nollutsläppsalternativ.

Behöver nå nära nollutsläpp 2050

Den koldioxidintensiva infrastrukturen måste dock fasas ut i stadig takt om vi ska klara 1,5-graders-målet, så vi når närmast nollutsläpp till 2050. Om vi påbörjar utfasningen av fossila bränslen först 2030 minskar sannolikheten för att vi kan klara 1,5 graders-målet till under 50 procent, enligt studien.

För att kunna dra dessa slutsatser har forskarna använt sig av en klimatmodell. De har sedan testat olika scenarier för att se hur dessa kan påverka den globala temperaturökningen.

Forskarna har inom ramen för studien inte tagit hänsyn till stora förändringar som kan ske och påverka klimatet, som om vi till exempel skulle nå en brytpunkt där isarna smälter i väldigt hög utsträckning.