Miljö

Studie: Amazonas regnskog snart en savann

I år har bränderna i Amazonas varit de mest omfattande på minst ett decennium. Bild från Brasilien i augusti. Foto: Edmar Barros
I år har bränderna i Amazonas varit de mest omfattande på minst ett decennium. Bild från Brasilien i augusti. Foto: Edmar Barros

Amazonas regnskog tappar förmågan att återväxa och riskerar därför att omvandlas till savann, enligt en ny studie.

Publicerad

Regnskogens försämrade förmåga att växa upp igen beror framför allt på minskande nederbörd till följd av klimatförändringarna. Det skriver forskare vid Stockholm Resilience Center i en ny studie som publiceras i Nature Communications. Hela 40 procent av skogen befinner sig just nu i ett tillstånd där det är ovisst om ny skog klarar av att växa upp om den gamla skulle försvinna.

Enligt forskarnas framtidsscenarier förvärras situationen i takt med klimatförändringarna. Ytan där träd inte klarar av att växa upp på nytt kan växa med ytterligare drygt 60 procent under detta århundrade om inte utsläppen av växthusgaser sänks dramatiskt.

Ond spiral

Forskarna framhåller att det finns det en ond spiral. Regnskogen hjälper till att skapa nederbörd i och med att den binder och avger fukt, och när träden försvinner upphör den effekten. Det ökar i sin tur risken för skogsbränder, som gör att ytterligare träd försvinner.

I Centralafrika syns dock en motsatt trend. I dagsläget är förutsättningarna sämre än i Amazonas för återväxt av regnskog. Men enligt forskarnas modelleringar kan mängden nederbörd öka i framtiden, så att större ytor blir gynnsamma för uppväxande regnskog.

Styrs av havet

Men det är inte tillräckligt för att uppväga den befarade förlusten av regnskog i Amazonas, säger en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande: "Ytan där naturlig återväxt är möjlig förblir relativt liten."

De asiatiska regnskogarna, i exempelvis Indonesien och Malaysia, ser enligt studien ut att bli mindre påverkade av klimatförändringarna – åtminstone när det gäller mängden regn. Det beror på att nederbörden i dessa områden i större utsträckning styrs av det närbelägna havet.