Övriga nyheter

Stora Enso: ”Vi sitter på en grön oljekälla”

Stora Enso satsar på utveckling av biomaterial som alternativ till plast och aluminium i vätskeförpackningar. Den nya vd:n vill förändra en del av Stora Enso till ett ”biokemiföretag” för förnybara material.

Publicerad

Karl-Henrik Sundström läser tre morgontidningar på papper till frukost. Han skiljer sig alltså från många andra, som börjat läsa nyheterna på paddan eller avsagt sig prenumerationen helt.

Men så är han ju också vd för pappers- och kartongtillverkaren Stora Enso, som tvingats se hur efterfrågan och priset på papper har rasat.

Inte bara Stora Enso; hela branschen står under ett hårt omvandlingstryck.

Karl-Henrik Sundström har sedan han tillträdde som vd i augusti förra året talat sig hes om vikten av innovation. Nu sitter Stora Ensos vd till och med i regeringens nya Innovationsråd. Han tackade ja direkt.

– Det är inte var dag som statsministern ringer Kalle Sundström. Så det var självklart för mig att ställa upp.

Han ser sig som svensk basindustris representant i Innovationsrådet. Men hans 22 år på Ericsson har förstås också påverkat världsbilden.

– Sveriges basindustri behöver vässa sig med innovation, säger Sundström.

Att öka innovationen i ett företag är förstås lättare sagt än gjort. Nya chefen för det drygt 725 år gamla företaget försäkrar att Stora Enso också tagit de första stegen i den stora omställningen.

– Men först måste man faktiskt tala mycket och ofta om innovationens avgörande betydelse för att vi ska lyckas framöver, framhärdar han.

Sundström har därför visat anställda och investerare de sex globala trender som kommer att påverka bolaget framöver. Hans slutsats är att efterfrågan på förnybart material som utvinns ur skogen har framtiden för sig när medvetenheten om klimatproblemen ökar liksom välståndet i utvecklingsländerna. Men det är inte bara efterfrågan på de traditionella materialen kartong och trä som väntas öka. Hoppet om tillväxt och högre marginaler står till nya biomaterial som ersättning för kritiserad plast och aluminium i exempelvis vätskekartong i livsmedelsförpackningar.

– Vi på Stora Enso sitter ju faktiskt på en grön oljekälla. Allting som tillverkas av fossila bränslen i dag kan göras med skogsråvara i morgon. Det är nog det som överraskat mig mest sedan jag kom hit, säger Karl-Henrik Sundström.

För att få fart på innovationsarbetet kallade Sundström till ett stort möte i våras med 300 lednings- och nyckelpersoner. Det ägnades helt åt innovationsprocesser.

– Nu arbetar 50 av personerna vidare och ska redovisa sina idéer för ledningen i oktober.

Nytt är också Innovationscentret i Helsingfors, där kunder ska bjudas in för att bli delaktiga i Stora Ensos innovationsprojekt. Det är ett exempel på företagets nya så kallade ”snabbare innovationsmodell”, som infördes i höstas.

I höst öppnas dessutom ett nytt forskningscenter för förnybara material i Sickla söder om Stockholm. Det nya labbet, som tas i bruk i höst, kommer att ha 100 anställda, varav hälften är nyrekryteringar. I Sickla ska forskarna arbeta vidare med material av lignin och sockerarter, som kan utvinnas ur biomassan.

Även förvärv och samarbete med forskningsintensiva bolag ska få fart på den egna innovationen, menar Sundström. Förra sommaren köpte Stora Enso det amerikanska bioteknikföretaget Virdia. Bolaget har en teknik som separerar de olika delarna i biomassan – cellulosa, hemicellulosa (socker) och lignin – och omvandlar dessa till högraffinerat socker. Det kan i sin tur användas som sötningsmedel och för framställning av biologiskt nedbrytbara platser.

– Vi skulle också kunna framställa kemikalier av lignin. Exempelvis harts som vi själva använder som bindemedel i lim i våra trävaror, säger Sundström.

Det dröjer innan de nya biomaterialen får någon större påverkan på försäljningen.

– Det tar nog fem tio år innan 10 procent av vår kartongförsäljning har skikt av MFC eller någon nedbrytbar plast från lignin. Tänk på att det också tar Ericsson 15 år att ta fram ett mobilsystem, säger han.

Stora Enso räknar med att det går betydligt fortare att ta fram nya förpackningslösningar, som den smarta kartongen, som visades upp häromdagen.

Den ökade satsningen på innovation är inte gratis. Karl-Henrik Sundström räknar med att satsa mer på forskning och utveckling. För närvarande lägger bolaget ungefär 1,3 procent av sin omsättning.

– Andelen kommer att öka. Men det blir inte några 5 procent. Det har vi inte marginal till, säger han.

Karl-Henrik Sundström

Här är de globala trender som Stora Enso anser kommer innebära att ett hållbart skogsbruk behövs mer än någonsin.

  • Växande befolkning.
  • Urbanisering.
  • Ökade disponibla inkomster.
  • Ekomedvetenhet.
  • Ny livsstil.
  • Digitalisering.

Papper har rasat sedan 2006

Stora Ensos pappersförsäljning har rasat från 70 procent av omsättningen 2006 till 37 procent under årets första kvartal.

2006 stod pappersförsäljningen för 62 procent av företagets rörelseresultat till att enbart stå för 8 procent av vinsten under årets första kvartal.

Stora Enso och Ericsson

Företag FoU-anställda FoU-kostnad FoU-andel av omsättning

Stora Enso 200 0,13 miljarder kr 1,3–1,4 procent

Ericsson 25 700 36 miljarder kr 15,9 procent

 

Stora Enso

Grundat: Har rötter från 1288. Stora och Enso slogs ihop 1998.

Omsättning 2014: 10,2 mdr euro.

Rörelseresultat: 0,8 mdr euro.

Antal anställda: 27 000.

Ålder: 55 år.

Bor: Stockholm.

Utbildning: Företagsekonomi vid Uppsala universitet, examen 1985.

Karriär: Ericsson 1985–2008, NXP 2008–2012, Stora Enso 2012–.

Aktuell: En av medlemmarna i statsministerns nya Innovationsråd.