Startup

Spetronic Medical: Bättre tumörbilder för effektivare cancervård

En nydanande medicinsk bildanalys för mer skonsamma cancerbehandlingar. Det gav Spetronic Medical en plats på 33-listan.

Publicerad

Helsingborgsbolaget har tagit fram ett nytt system för medicinsk bildanalys för planering av strålbehandling av cancertumörer. Två saker gör lösningen nyskapande: Dels gör tekniken det möjligt att ersätta konventionell datortomografi (CT) med bilder från en magnetkameraundersökning (MR), vilket minskar både kostnader och arbetstid. Dels har bolaget tagit fram en självlärande algoritm som analyserar MR-bilderna och kan anpassa stråldosen efter tumörens aggressivitet, vilket innebär färre skador på friska, kring- liggande organ. Resultatet blir en mer träffsäker behandling med mindre risk för biverkningar.

Läs mer: Hela 33-listan

2016 tog Spectronic Medical flera viktiga steg. Bland annat blev företagets system CE-certifierat, och under året började också Skånes universitetssjukhus använda det kliniskt.

För 2017 är målet tydligt: att få fler sjukhus i Europa att ta tekniken i skarp drift.

– Nu ska vi få produkten i större skala i Europa, där vi har ett regulatoriskt godkännande. Parallellt med det arbetar vi vidare på att få produkten FDA-godkänd för USA, säger Carl Siversson, vd.

Spectronic Medical

Gör: MR-baserad strålbehandling för cancerpatienter.

Startår: 2012.

Ort: Helsingborg.

Antal anställda: 7.

Omsättning 2016: 2,2 Mkr.

Finansering: Försäljning av egna produkter samt kapitaltillskott från moderbolaget Spectronic. Även 3 Mkr i stöd från Vinnova.

Huvudägare: Spectronic AB.

Spectronic Medical