Innovation

SMHI:s nya superdator ska ge bättre koll på vädret

SMHI och den norska motsvarigheten investerar i en ny superdator. Mer träffsäkra prognoser för vindar och nederbörd ska hjälpa myndigheter vid extremväder.

Publicerad

Den nya datorn blir mer än dubbelt så kraftfull som ländernas nuvarande superdatorer tillsammans.

– Vi kommer att få med fler detaljer, till exempel om hur moln byggs upp och bättre se var det kommer att regna på sommaren, säger Bodil Aarhus Andrae, chef för samhälle och säkerhet på SMHI.

Superdatorn består av två delar, Cirrus som står i SMHI:s datorhall i Norrköping, och Stratus, som står på NSC, Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet. Norska Meteorologisk institutt, MET, ska dessutom skaffa en tredje del, Nebula, till sin forskning.

Man kommer att kunna få tätare och mer träffsäkra prognoser i väderinstitutens väderappar och hemsidor. Myndigheter och räddningstjänst kommer också att få mer noggranna prognoser, vilket ska vara till hjälp till exempel vid bränder eller översvämningar.

– Vi har redan ett bra samarbete med myndigheter. Nu kommer vi att bli bättre på att förutse vindriktningen under brand eller kunna säga mer precist var ett regnmoln kommer ligga och var nederbörden kommer att falla, säger Bodil Aarhus Andrae.

Den nya vädermodellen ska köras i full drift på den nya superdatorn under hösten och prognoserna ska sedan successivt bli mer precisa när mer väderdata kan tolkas. Väderprognoser ska kunna uppdateras varje timme, istället för som nu, var sjätte timme.