Digitalisering

Slutna system hinder för tillväxten

För svenska Väderstad blir utvecklingen av deras såmaskiner betydligt enklare om alla tillverkare använder samma öppna system.

– Det är bra om det etableras en global standard för digital farming. För oss är det en viktig fråga, säger Stefan Vålberg, ansvarig för systemutveckling i Väderstad.

Företagets viktigaste produkt är såmaskiner. Moderna såmaskiner är utrustade med styrsystem för att så och sprida gödning, normalt i samspel med traktorns gps-system.

Väderstad har utvecklat avancerade styrsystem så att skörden ska bli så hög som möjligt per kvadratmeter.

Det handlar om att sprida fröerna på rätt sätt med automatisk styrning. Såmaskinens styrsystem hämtar hela tiden positioneringsdata från traktorn.

Samspelet mellan traktorn och såmaskinen är av central betydelse.

Det finns en internationell standard som heter Isobus, avsedd för digital kommunikation mellan traktorer och redskap. Men den har stora brister.

Läs mer:

Problemet med Isobus är att standarden är för generell och lämnar öppet för tolkningar. På grund av detta så det svårt att få till ett system som fungerar med alla tillverkare.

– Vi har gjort många anpassningar för att få vår programvara att fungera med så många tillverkare som möjligt, säger Stefan Vålberg.

Tack var dessa anpassningar klarar Väderstad att kommunicera med cirka 90 procent av de traktorer som finns på deras marknader.

Företaget säljer till många länder och omsättningen 2015 var cirka två miljarder kronor.

Med en global standard slipper företaget göra anpassningar för många olika traktortillverkare.

Men Stefan Vålberg tycker att det är viktigt att den nya standarden är öppen för innovationer.

– Vi vill att filformatet som används ska vara flexibelt så att nya tjänster kan införas, säger han.