Opinion

”Skickliga lärare viktigast för resultat”

DEBATT. Behovet av kompetens inom teknik och tillverkning blir allt större och vårt framtida välstånd bygger på att företagen hittar rätt arbetskraft. Därför krävs kraftfulla investeringar skolan, skriver Stefan Löfven och Ibrahim Baylan.

Politik måste alltid handla om framtiden, om att lösa de utmaningar som Sverige står inför. En helt avgörande fråga för vårt framtida välstånd är att svenska företag kan hitta den kompetens de söker. Så är det inte i dag.

Samtidigt som arbetslösheten är hög, lider Sverige av ett rekryteringsgap på arbetsmarknaden. Vart femte rekryteringsförsök misslyckas på grund av att företagen inte hittar rätt personal.

Inte minst blir behovet av kompetens inom teknik och tillverkning allt större. Enligt SCB kommer det att saknas upp emot 50 000 ingenjörsutbildade år 2030, främst gymnasie- och högskoleingenjörer. Samtidigt är bristen på behöriga tekniklärare i dag enorm. Det är inte acceptabelt.

Sveriges välstånd är starkt beroende av att vi har framgångsrika teknikföretag med världsledande produkter och tjänster. Därför ska vi stärka vår internationella konkurrenskraft – inte slarva bort den.

Vi socialdemokrater är tydliga med att det behövs kraftfulla investeringar i skola och utbildning för att möta framtidens behov. För att stärka förutsättningarna för teknikundervisningen och teknikindustrin ser vi fyra insatser som prioriterade:

1. Investera i lärarna

Det viktigaste för elevernas skolresultat är skickliga och engagerade lärare. Men i dag vill alltför få bli lärare, inte minst i teknikämnet. Vi vill ha en nationell samling för läraryrket som sträcker sig över blockgränserna.

Läraryrket måste professionaliseras så att lärare får rätt till systematisk kompetensutveckling, tid för undervisningen och möjlighet att göra karriär. Lärare ska kunna byta spår och läsa in behörighet i nya ämnen. Det är också nödvändigt att höja kvaliteten och kraven i lärarutbildningen. I vår senaste budget investerar vi en miljard kronor för att stärka lärarna.

2. Utveckla Teknikcollege

Det är nu tio år sedan parterna inom industrin startade Teknikcollege. Det är en bra modell som innebär att arbetsgivarnas behov av rätt utbildad arbetskraft tillgodoses samtidigt som eleverna får arbetslivserfarenhet och kontakter.

I dag finns 27 certifierade Teknikcollegeregioner och mer än hälften av Sveriges kommuner arbetar med modellen. Vi vill utveckla och sprida modellen ytterligare. Om teknikindustrins kompetensbehov ska kunna säkras krävs ett nära samarbete mellan skola och näringsliv.

3. Förbättra studie- och yrkesvägledningen

Många ungdomar har drömmar om sitt framtida yrkesliv. Men tyvärr krockar drömmen ibland med verklighetens arbetsliv. Därför måste konsekvenserna av olika utbildningsval göras tydligare så att fler kan välja tekniska utbildningar som ger jobb. Alla elever ska ha rätt till en bra studie- och yrkesvägledning på sin skola.

En viktig uppgift finns i att motverka könsstereotypa gymnasieval och göra det attraktivt för fler tjejer att välja teknikutbildningar.

4. Fler utbildningsplatser på Yrkeshögskola, högskola och universitet

Samtidigt som allt fler unga vill studera skär regeringen ned på antalet utbildningsplatser. Det är fel väg att gå. För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden vill vi investera i 16 000 nya utbildningsplatser på Yrkeshögskola, högskola och universitet. Arbetslivsanknytningen i högskoleutbildningarna ska stärkas och studenter ges möjlighet till praktik inom ramen för sina program.

Socialdemokraterna har satt ett mål framför alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Då måste fler jobb skapas och människor vara rustade att ta de jobb som växer fram. För att möta framtidens behov av teknisk kompetens vill vi investera i lärarna, utveckla kopplingen mellan skola och näringsliv, förbättra studievägledningen och satsa på fler utbildningsplatser.

Vår prioritering är tydlig: Investeringar i en bättre skola och utbildning går före fler skattesänkningar.

Stefan Löfven

Partiordförande Socialdemokraterna

Ibrahim Baylan

Utbildningspolitisk talesperson Socialdemokraterna