Populärteknik

Sju gånger snabbare wifi

En mjukvarulösning ger sju gånger högre prestanda i hårt belastade wifinät.

Publicerad

Bostadens wifinät är ofta ganska snabbt även om flera datorer är uppkopplade samtidigt. Men i allmänna nät på exempelvis flygplatser med många uppkopplingar kan hastigheten minska dramatiskt.

En dyr lösning är att öka bandbredden och installera fler accesspunkter.

Men nu är en mycket billigare variant på gång. Forskare vid North Carolina State University har utvecklat en programvara för befintlig utrustning som kan öka effektiviteten sjufaldigt.

Problemet med många anslutningar till en accesspunkt är att trafiken stockar sig när data flödar i båda riktningar i samma kanal.

Med den nya programvaran kallad Wifox övervakas trafiken och när signaleringen i en riktning blir för stor sätts accesspunkten i ett högprioritetsläge.

I ett pressmeddelande liknar forskarna det med en trafikpolis som ser till att trafiken flyter på i båda riktningar.

När tekniken testades i ett labb visade det sig att ju fler som använder en accesspunkt desto bättre resultat. Med 25 användare blev genomströmningshastigeten fyra gånger högre och med 45 användare blev förbättringen 700 procent.

- En av fördelarna med Wifox är att det kan integreras med en programvaruuppdatering i befintliga wifinät utan att systemet behöver byggas om, säger doktoranden Arpit Gupta, som är huvudförfattare till rapporten om den nya tekniken, i pressmedelandet.