Populärteknik

Se anläggningen som fångar koldioxid

Foto: Climeworks
Foto: Climeworks

För några veckor sedan öppnade företaget Climeworks sin första kommersiella anläggning utanför Zürich. Den fångar in koldioxid ur luften och skickar den vidare till växthus.

Publicerad

Verket ska fånga in 900 ton koldioxid per år, motsvarande utsläpp från ungefär 200 bilar, enligt vad företaget säger till Science. Koldioxiden som fångas in leds vidare till ett växthus i närheten, där det används för att ge grönsaksodlingen en skjuts framåt.

Anläggningen är uppbyggd i moduler av fläktar, som suger in luft och lagrar koldioxiden i filter. Därifrån utvinns det genom upphettning, och leds i gasform till växthus i närheten.

Inte oväntat är Climeworks själva övertygade om att deras teknik skulle kunna användas för att fånga in och lagra en procent av världens koldioxidutsläpp, förutsatt att 250 000 av deras anläggningar blir byggda.

Andra är mer skeptiska. I Science uttalar sig MIT-forskaren Howard Herzog om tekniken för koldioxidavskiljning ur luften som han menar är ett onödigt dyrt sätt att minska växthusutsläpp. Han förespråkar istället att koldioxiden fångas in direkt när fossila bränslen utvinns, så att det aldrig hamnar i atmosfären.

Se hur verket fungerar: