Digitalisering

Säpo: Vi vill läsa av kommunikation i krypterade appar

Säkerhetspolisens chef Klas Friberg vill att myndigheten ska kunna få läsa krypterade chattar. Foto: Pontus Lundahl/TT
Säkerhetspolisens chef Klas Friberg vill att myndigheten ska kunna få läsa krypterade chattar. Foto: Pontus Lundahl/TT

Säkerhetspolisen vill kunna komma åt chattar som skrivs i appar där de krypteras för att ingen annan ska kunna läsa dem.

Publicerad

”Spioner och terrorister bedriver likt grov organiserad brottslighet i princip all sin verksamhet på krypterade appar. Samtidigt har de brottsbekämpande myndigheterna liten eller ingen möjlighet att ta del av uppgifterna”, skriver Säpochefen Klas Friberg på DN:s debattsida.

Det är ett problem att företag bakom chattplattformar inte är skyldiga att lämna över sina användares chattloggar till myndigheter som anser sig behöva dem, enligt Friberg.

Säpo behöver kunna gå igenom ännu större mängder information för att skydda Sveriges säkerhet, understryker han, och tillägger att artificiell intelligens och maskininlärning behövs för att hitta ”nålen i en ständigt växande höstack”.

Klas Friberg vill också att myndigheter ska kunna dela mer uppgifter sinsemellan, att det görs olagligt att ha eller titta på våldsskildrande propaganda och att det ska inrättas ett kunskapscentrum mot extremism som kan hjälpa till vid bedömningen av verksamheter som begär offentligt stöd.

I den nationella säkerhetsstrategi som regeringen förbereder inför kommande år behöver det ”bli tydligt att fler behöver göra mer för ett säkert Sverige”, enligt Säpos högste chef.