Digitalisering

Säpo får signalspana igen

Säpo kan få rätt att beställa signalspaning igen.  Detta efter att regeringspartierna och socialdemokraterna enats i frågan. Ett lagförslag kommer redan i vår.

Publicerad

Sex av de åtta partierna i justitieutskottet kom på torsdagen överens om att ”det är angeläget” att Säpo snarast får börja beställa signalspaningsinformation av Försvarets radioanstalt, FRA, igen.
Säpos, och andra myndigheters, möjligheter att  inrikta signalspaningen vid FRA kringskars 2009. Detta i samband med att  integritetsbrister i den så kallade FRA-lagen hett diskuterades inom och utanför regeringen.
Debatten slutade med att riksdagen antog 15 ändringspunkter till lagen, varav en innebar att bara regeringen, regeringskansliet och försvaret får beställa spaning.
Socialdemokraterna har tidigare sagt nej till polisens signalspaning,  men en debatt inom partiet uppstod nyligen efter att en för Säpo okänd självmordsbombare sprängt sig till döds i Stockholms City.
Miljöpartiet och Vänstern framstår nu som de enda partier som vill riva upp FRA-lagen.
Enligt det yttrande som antogs av utskottet i går så kommer regeringens utredare att lämna ett betänkande om hur den polisiära signalspaningen ska gå till senast den 1 mars.
Uppdraget går ut på att undersöka om FRA ska bedriva spaning åt polisen eller om den ska ske i polisens egen regi.
Det framgår också av yttrandet att regeringen, redan i vår, kommer att lägga fram ett komplett lagförslag, en proposition,  i ärendet.